יער יתיר, סקר מאגר

ניר-שמשון פארן
21/03/2009
דוח סופי

בחודש פברואר 2007 נערך סקר ארכיאולוגי סמוך למאגר נחל יתיר (הרשאה מס' 5064-A; נ"צ — רי"ח 2084/5840; רי"י 1584/0840), לקראת להקמת אמפיתיאטרון. הסקר, מטעם רשות העתיקות ובמימון המועצה האזורית דרום הר חברון, נערך על ידי נ"ש פארן בעזרת ש' גל (GPS).

השטח הנסקר (איור 1), בתחומי יער יתיר שבדרום הר חברון, מדרום-מזרח למאגר של הקק"ל, נמצא באזור של גבעות מתונות וערוצים רחבים. רוב השטח מכוסה בחורש שניטע על מערכת קדומה של מדרגות חקלאיות שתועדו בסקר (איור 2). כן אותרו קירות שדה התוחמים חלקות חקלאיות, ומכלאת צאן שהוקמה על מדרון הגבעה (איור 3). ממצאים אלה אופייניים למכלול החקלאי הנרחב של דרום הרי חברון.

הדפסה ללא איוריםהדפסה עם איוריםEnglish Version