נחפר שטח (200 מ"ר) במדרון המזרחי של גבעה המשתפלת לעבר ערוץ נחל, כ-300 מ' מצפון לחורבת נכס. במשטחי הסלע על פני המדרון נמצאו מחצבות קטנות לאבני בנייה ושלושה מתקנים חצובים; חלק מן החציבות מוכרות מסקרים קודמים באתר. החציבות השתרעו בין ראש המדרון (148.4 מ' מפני הים), שם נמצא בור מים, לתחתיתו (144.78 מ' מפני הים). דומה כי משטחי החציבה והמתקנים שימשו את תושבי היישוב הסמוך, חורבת נכס, אולם לא נמצאו בחפירה חרסים או ממצאים היכולים לסייע בתיארוכם, למעט ממצא מודרני לצד בור המים.

 
בודדה (לוקוס 1000; 0.4×0.5 מ', 0.5 מ' עומק; איור 2). בחלק העליון של משטח סלע הבולט כמטר אחד מעל פני השטח נוקתה בודדה חצובה שמתארה דמוי פרסה. סמוך לפינותיה הדרומית-מערבית והדרומית-מזרחית שתי חציבות רדודות, אשר שימשו כנראה  לסחיטת פירות או לכתישת זיתים; הנוזל התנקז אל הבודדה.
 
בור מים (לוקוס 1001; איורים 3, 4). פתח הבור עגול ועמוק (1 מ' קוטר, כ-2 מ' עומק), הוא חצוב מבעד לשכבת הדולומיט הקשה והורחב בשכבת הגיר הרכה שמתחת. בשל מגבלות טכניות, הבור לא נחפר; לפיכך לא ניתן היה לקבוע את מידותיו, אף שידוע כי עומקו שישה מטרים לפחות, או להציע תאריך לחציבתו. עם זאת, ברור כי הבור היה בשימוש במשך פרק זמן ארוך ואף שימש את תושבי הכפר הערבי אל-כניסה. מעל לפתח החצוב של הבור נבנתה במאה הכ' הגבהה מאבנים בשימוש משני שחוזקו במלט; בין האבנים נמצאה אבן גדולה במיוחד (0.8×0.8×1.3 מ'). מעל ההגבהה הונח משטח בטון ובו נקבע פתח מרובע, שנסגר כנראה בדלת ברזל. סביב הפתח נמצאו קנקנים מן המחצית הראשונה של המאה הכ'. לצד הפינה הצפונית-מערבית של פתח הבור נמצאה שוקת חצובה (0.5 מ' עומק), שמתארה אינו סדור. שוקת קטנה נוספת, שהותקנה בתוך אבן בשימוש משני (איור 4), נמצאה סמוך לפינה הדרומית-מערבית של הבור.
 
מחצבות. במשטחי הסלע נמצאו שבע נקודות חציבה של אבני בנייה. משטחי הסלע הקטנים לא התאימו למחצבה גדולה, ומכל משטח נחצבו אבן אחת או שתיים. בחלקו העליון של משטח סלע (לוקוס 1002; איור 5) נחצבו שתי אבנים (0.80×1.05 מ' הגדולה); בסלע ניכרו סימני חציבה וניתוק. על משטח סלע נמצאה מדרגת חצובה (לוקוס 1003; כ-0.4×3.3 מ', כ-0.4 מ' עומק; איור 6); למרות העדרם של סימני ניתוק, נראה כי המדרגה נותרה לאחר חציבת גוש אבן גדול אחד או יותר. כשני מטרים ממזרח למדרגה נתגלו שתי חציבות קטנות (לוקוס 1004; 0.4×0.4 מ' ו-0.4×0.5 מ'; איור 6). סימני חציבה לא ברורים (לוקוס 1005; איור 7), כנראה תוצאה של חציבת אבני בנייה קטנות, ניכרו בחלקו העליון של משטח סלע הבולט מעל פני השטח. בתחתית המדרון נחשפה מחצבה קטנה (לוקוס 1007; איור 7), שבה נחצבו אבנים בגודל בינוני; בפינות המחצבה נותרו שתי אבנים שחציבתן לא הושלמה. כשני מטרים מצפון לבור המים (לוקוס 1001) נחשפו בסלע שרידי חציבה של אבן בנייה אחת.