טרסה 100.קיר (כ-9 מ' אורך, 0.3 מ' רוחב, 0.3 מ' גובה) בנוי מאבני גוויל קטנות (עד 0.3 מ' אורך), תומך ברצועת קרקע (כ-0.7 מ' רוחב, 0.3-0.2 מ' עומק; איורים 2, 3).

 
טרסה 101. קיר (2.4 מ' אורך, 0.3 מ' רוחב, 0.4 מ' גובה) בנוי מאבנים קטנות, תומך ברצועת קרקע (כ-0.6 מ' רוחב, 0.3 מ' עומק; איורים 2, 4).
 
גל אבנים 102 (0.8 מ' קוטר, 0.5 מ' גובה, עד 0.4 מ' אורך אבן). מתחתיו שכבת לס טבעי (0.1 מ' עובי) שמתחתיה סלע טבעי (איורים 2, 5).
 
טרסה 103. קיר (3.1 מ' אורך) שהשתמר לגובה נדבך אחד, בנוי משורה אחת של אבנים קטנות (עד כ-0.2 מ' אורך), תומך ברצועת קרקע (כ-0.4 מ' רוחב, כ-0.1 מ' עומק; איורים 2, 6).
 
טרסה 104. קיר (2.6 מ' אורך, 0.2 מ' רוחב, 0.35 מ' גובה) בנוי מאבנים קטנות ותומך ברצועת קרקע (0.6 מ' רוחב, 0.2 מ' עומק; איורים 7, 8).
 
גל אבנים 105 (1.2 מ' קוטר, 0.4 מ' גובה). מתחתיו שכבת לס (0.2 מ' עובי) ומתחתיה סלע טבעי (איורים 7, 9).
 
גל אבנים 106 (1.2 מ' קוטר, 0.5 מ' גובה) בנוי מאבנים (עד 0.4 מ' אורך). מתחת לגל שכבת לס (0.2 מ' עובי) ומתחתיה סלע טבעי (איורים 7, 10).
 
קיר 107 (כ-0.7 מ' רוחב, 0.2 מ' גובה), בנוי מגיבוב אבנים קטנות ותוחם שטח (30×70 מ') שנמצאו בו קווי טרסות וגלי אבנים (איורים 7, 11).
 
טרסה 108. קיר (2 מ' אורך, 0.2 מ' רוחב, 0.2 מ' גובה), בנוי מאבנים קטנות (עד 0.2 מ' אורך) ותומך ברצועת קרקע (0.5 מ' רוחב, 0.2-0.1 מ' עומק; איורים 12, 13).
 
קיר 109 (3.3 מ' אורך, 1 מ' רוחב, 0.6 מ' גובה), בנוי מאבנים גדולות (עד 0.6 מ' אורך), אינו תומך בקרקע ונראה כערימת אבנים (איורים 12, 14).
 
טרסה 110. קיר בנוי לרוחב אפיק הנחל (2.8 מ' אורך, 1.1 מ' רוחב, 0.7 מ' גובה; איור 15).
 
גל אבנים 111 (0.9 מ' קוטר, 0.4 מ' גובה, כ-0.2 מ' אורך אבן). מתחת לגל שכבת לס
(0.25 מ' עובי) ומתחתיה סלע טבעי (איור 16).
 
גל אבנים 112 (1.3 מ' קוטר, 0.6 מ' גובה, 0.6-0.4 מ' אורך אבן). מתחת לגל שכבת לס (0.2 מ' עובי) ומתחתיה סלע טבעי.
 
קיר 113 (0.8 מ' רוחב, כ-0.5 מ' גובה השתמרות) תוחם שטח חקלאי במדרון (43× 51 מ'), בנוי משתי שורות אבני גוויל (עד 0.4 מ' אורך) והשתמר לגובה 3-2 נדבכים.
 
טרסה 114. קיר (6.6 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב, 0.2 מ' גובה, כ-0.4 מ' עומק הקרקע). מתחתיו סלע טבעי (איור 17).
 
גל אבנים 115 (3.3 מ' קוטר, 1.2 מ' גובה, 0.2-0.1 מ' אורך אבן). מתחת לגל שכבת לס (0.25 מ' עומק) ומתחתיה סלע טבעי (איור 18).