שטח C
נחשפו חמש שכבות (איור 1).
שכבה 5. סלע האם נחשף במחצית המערבית של שטח החפירה. על גבי הסלע הצטברה אדמה חומה כהה ובה כמות קטנה של שברי כלי חרס מהמאה הט' לפסה"נ. לא נמצאו קירות המשויכים לתקופה זו והממצא הקרמי דל למדי. סביר להניח כי שברי הכלים נסחפו מאזורים סמוכים; בעונות החפירה הקודמות נחשפו שרידי מבנה המתוארך למאה הט' לפסה"נ.
שכבה 4. בדרום-מערב השטח נחשפו יסודות שני קירות בנויים אבני גוויל, מושתתים על הסלע (איור 2). הקירות עצמם והרצפה שניגשה אליהם לא שרדו. מעט שברי כלי החרס שנמצאו סמוך להם מתוארכים לתקופה הרומית הקדומה.
שכבה 3. נחשף מבנה מן התקופה הרומית המאוחרת–הביזנטית הקדומה הבנוי על פי מסורת הבנייה החורנית באבני בזלת מהוקצעות בלבד (איור 3). המבנה כלל חצר מרוצפת בחלקה באבני גוויל שטוחות וחדרים משני עבריה.
צמוד לקיר המערבי של החצר נבנה גרם מדרגות, שממנו שרדו שלוש מדרגות (איורים 4, 5). גרם המדרגות נבנה על הריצוף ולפיכך הוא מאוחר לו. סמוך לקיר החצר נמצאו שברים רבים של פיטסים גולניים מהתקופה הביזנטית.
ראש נדבך היסוד של הקירות שימש סף לפתח המבנה ולפתחי החדרים שהיו נמוכים במדרגה אחת ורצפותיהם היו עשויות עפר כבוש. בשלושה מהם נמצאו טבונים. באחד החדרים נמצאה אומנת קשת ובה משולבת במהופך קונסולת קשת (איור 6), אבן הגזית היחידה שנמצאה בחפירה. הממצא הקרמי מתוארך למאות הד'–הה' לסה"נ.
בסמטה בקצה המערבי של החפירה נמצאו לא באתרן שתי חוליות עמוד מסותתות בגסות, שונות זו מזו בגובה שאולי שימשו לתמיכת הגג (איור 7). בחרמון נמצאו זוגות של עמודים דומים שש' דר זיהה בהם ייצוג של האלוהות היטורית. בגולן לא נמצאו עד כה עמודים דומים ולא ברור אם ניתן לייחס אותם לפולחן היטורי.
שכבה 2. המבנה מן השכבה הקודמת המשיך לשמש אך נעשו בו כמה שינויים: נוספו כמה קירות, נסתם אחד הפתחים והרצפות הורמו וכיסו חלקית את הטבונים (איור 8). בשכבה זו ניכר הרס רב, אולי תוצאת רעידת אדמה; מפולת אבני בנייה מילאה את החצר והחדרים. הממצא משכבה זו מתוארך למאה הה' לסה"נ.
שכבה 1. לאחר חורבן שכבה 2 תוקן רק חלקו המזרחי של המבנה. נבנה קיר רחב מאבני גוויל גדולות שאליו ניגשה רצפת עפר. על הרצפה נמצא סיר בישול שלם מהמאה הו' לסה"נ, מוקף ממזרח ומצפון במפולת אבנים שבדרך נס לא פגעו בו (איור 9).