מצפון-מזרח לכתף באר שבע

אתר301. קיר (4.0×0.8 מ') בנוי אבני קרטון לא מסותתות.
אתר 302. בור מים שפתחו שופץ בבטון ועדיין משמש. ממערב לו נמצאו שרידי מבנה (15×15 מ') בנוי אבני קרטון לא מסותתות. במבנה זוהה מתקן בנוי לוחות קרטון משוקעים באדמה.
 
מדרום-מזרח לצומת חטיבת הנגב
אתר 303. בור מים ששופץ ועדיין משמש.
אתר 311. טרסה בנויה בקו גובה (30.0×0.8×0.6 מ').
 
אזור גבעות כתף בתרים
אתר 304. בור מים חצוב (0.4 מ' קוטר פתח).
אתר 305. מבנה (4×4 מ', 0.5-0.4 מ' עובי קירות) על גדה דרומית של אפיק. סביבו פיזור חרסים מהתקופה הביזנטית המאוחרת.
אתר306. פיזור נתזי צור (20 מ' קוטר) מהתקופה הפליאוליתית התיכונה.
אתר 307. פתח עגול חצוב בסלע (0.5 מ' קוטר), מוביל לחלל – בור מים או מערה.
אתר 308. בור מים שפתחו שופץ בבטון ועדיין משמש.
אתר 309. בור מים משופץ, עדיין משמש; לצדו שוקת.
אתר 310. פיזור נתזי צור (40-30 מ' קוטר) מהתקופה הפליאוליתית התיכונה.