נסקרו שתי שלוחות המשתפלות צפונה-מערבה אל נחל גזר ותועדו בהן 83 נקודות ממצא (איור 1). לשלוחה המערבית כיפה בחלקה הצפוני ואילו השלוחה המזרחית שטוחה ורחבה. בין השלוחות משתרעים שטחים מעובדים שלא נסקרו. מסלע הנארי בשתי השלוחות מכסה קירטון רך והצמחייה היא בתה עשבונית ששולטת בה סירה קוצנית. בשלוחה המערבית נפגעו חלקים גדולים במהלך הכשרת שטח, שנחרש וסוקל ובחלקו הוסר המסלע עד לעומק 4-3 מ' ונפגעו מתקנים קדומים. עם זאת עיקר הממצא התרכז בשלוחה זו – נמצא בה פיזור חרסים אחיד למדי, חלקם תוארך לתקופה הכלקוליתית או תקופת הברונזה הקדומה וחלקם לתקופה הרומית או הביזנטית. בשלוחה המזרחית נמצאו חרסים סחופים אחדים.

בדרום השלוחה המערבית, על פני השטח ובשולי בורות מודרניים, נמצאו נתזי צור וחרסים רבים, שברי אבני שחיקה מבזלת, צור וגרניט אדום, ועצמות בעלי חיים (מס' 8; נ"צ — רי"ח 19375/64050). החרסים תוארכו לתקופות הכלקוליתית או הברונזה הקדומה(?), הברונזה הקדומה 1, הברונזה התיכונה 1(?) והברזל 2. בחתכי הבורות ניכר כי הממצא מתרכז בשכבת אדמה אפרפרה בעומק 0.5 מ' מפני השטח. ניתן לשייך חלק מהספלולים והמתקנים ליישוב שהיה כנראה קשור לתל גזר הסמוך.
בכיפת השלוחה המערבית (נ"צ — רי"ח 1937/6406) תועד ריכוז של מתקנים, קברים, חציבות, גתות וממצא זכוכית, אבני פסיפס וחרסים (מס' 15), שבהם גם Late Roman Ware, מהתקופה הרומית או הביזנטית. נראה כי אלה קשורים לח' ירדא שבערוץ ובמדרון הגבעה הסמוכה (נ"צ — רי"ח 19380/64075) שבה נלקטו חרסים המתוארכים למן התקופה הביזנטית ועד לתקופה הממלוכית. בשוליים הצפוניים-מזרחיים של השלוחה המערבית תועדה ערמת אבני גזית שסוקלו ככל הנראה מח' ירדא ובמרכז הכיפה נמצא ריכוז ספלולים.
מחוץ לתחום האתרים המרכזיים בשתי השלוחות תועדו עתיקות נוספות:
1. כעשרה בתי בד, רובם מסוג 'בודדות' ואחד מורכב, עם מתקן ריסוק (איור 2), המתוארכים על פי אופיים לתקופה הרומית או הביזנטית. כמו כן נתגלה מתקן סחיטה חצוב (איור 3).
2. כמה חציבות סגלגלות ומלבניות (איור 4), כנראה מתקנים.
3. שישה קברים, חלקם בשולי השלוחות וחלקם בכיפת השלוחה המערבית. רובם קברי ארגז חצובים (איור 5) ומיעוטם מערות קבורה חצובות הקשורות כנראה לח' ירדא או לאחד מאתרי היישוב הסמוכים. בחלק מהקברים נעשה שימוש בחציבות קודמות.
4. כמה עשרות ספלולים (50-30 ס"מ קוטר) ששימושם ותיארוכם אינו ברור. יש לציין ריבוי ספלולים קטנים (עד 15 ס"מ קוטר) שנמצאו בדרך כלל בקבוצות של שניים-שלושה.

5. כמה עשרות חציבות שטחיות בטכניקת תעלות ניתוק לחציבת אבני גזית.