שטח A (איור 1). נחשפו שרידי קיר (W10), שנבנה בכיוון מזרח-מערב באבני גוויל בבנייה יבשה והשתמר לגובה נדבך אחד. במילוי שבין אבני הקיר התגלו חרסים אחדים מתקופת הברזל (המאה הי' לפסה"נ לערך), ובהם קנקנים (איור 2: 8). נראה כי הקיר הוא חלק ממבנה שמשתרע ברובו מחוץ לשטח החפירה.

 
שטח B. קבר הארגז (לוקוס 401; 0.8×1.0 מ'; איור 3) חצוב בסלע והוא נשדד בעת העתיקה. הגת (לוקוס 402; איורים 3, 4) נחשפה במרחק של 1 מ' מדרום לקבר, והיא כוללת משטח דריכה מעוגל (0.9 מ' קוטר) ובור איגום מעוגל (0.4 מ' קוטר). המחצבה (לוקוס 405; 1×3 מ'; איור 5) מרוחקת 4 מ' ממערב לגת. בשטח המחצבה ניכרות תעלות הניתוק של האבנים. שלושת הפירים מעוגלים, והחפירה בהם הופסקה מטעמי בטיחות. אחד הפירים (לוקוס 406; איורים 5, 6) חצוב צמוד למחצבה. במילויי האדמה שנחשפו בתוך הפירים התגלו שברי קערות (איור 2: 3-1), קדרות (איור 2: 4, 5), סירי בישול (איור 2: 6, 7), וקנקנים (איור 2: 12-9).