גת A (איור 1). הגת נחצבה במשטח סלע משופע לצפון, ומרכיביה הם משטח דריכה, בור איגום, שני בורות שיקוע וספלולים. משטח הדריכה מלבני (לוקוס 100; 3.4×4.6 מ', 0.8 מ' עומק), ועל דפנותיו המערבית והדרומית הונחו אבנים גדולות, שנועדו למנוע חדירת סחף למשטח. אחת האבנים היא אבן שבורה לעיגון מכבש בורג בשימוש משני.בחלקו הדרומי של המשטח הוחל בחציבת בור רבוע לעיגון מכבש בורג (0.4×0.4 מ', 0.4 מ' עומק), אך מסיבה לא ברורה הופסקה חציבת הבור. במקומו נחצב בקרבת מקום מצפון בור אחר (1×1 מ', 0.7 מ' עומק). אפשר שהאבן השבורה לעיגון מכבש בורג שהתגלתה במשטח הדריכה היתה מונחת במקור בבור זה. ממשטח הדריכה מוליכה תעלה חצובה אל בור שיקוע (לוקוס 110; 0.58×0.63 מ', 0.45 מ' עומק; איור 2). בור השיקוע  טויח בטיח אפור ורוצף בפסיפס תעשייתי לבן. מבור השיקוע מוליכה תעלה נוספת אל בור האיגום (לוקוס 101; 1.32×1.84 מ', 1.38 מ' עומק; איור 3). בור האיגום טויח גם הוא בטיח אפור ורוצף בפסיפס תעשייתי לבן. אל בור האיגום מוליכות שלוש תעלות נוספות ישירות ממשטח הדריכה, האחת חצובה בראש המחיצה שמפרידה בין משטח הדריכה לבור והשתיים האחרות חצובות עמוק יותר במחיצה. בדופן הצפונית של בור האיגום נחצבו שתי מדרגות המוליכות לקרקעית הבור. בקרקעית בור האיגום נחצב בור שיקוע נוסף, עגול (לוקוס 102; 0.78 מ' קוטר, 0.36 מ' עומק; איור 4). סמוך לבור האיגום ממזרח נחצב ספלול (0.35 מ' קוטר, 0.12 מ' עומק), וכמטר אחד ממערב לבור שיקוע 110 נחצב ספלול נוסף (0.4 מ' קוטר, 5 ס"מ עומק; אינו מופיע בתוכנית). נראה כי הספלולים שימשו להנחת קנקנים.

 
גת B (איור 5). מרכיבי הגת הם משטח דריכה ושני בורות איגום, עליון ותחתון. משטח הדריכה משופע לצפון (לוקוס 103; 2.3×2.8 מ', 0.5 מ' עומק; איור 6). ממשטח הדריכה מוליכות שתי תעלות אל בור האיגום העליון (לוקוס 104; 0.7×1.4 מ', 0.25 מ' עומק; איור 7). במרכזו של בור 104 נחצב בור שיקוע עגול. נראה כי לאחר שחלק מהדופן הצפונית של בור איגום 104 נשברה, נחצב בור האיגום התחתון (לוקוס 105; 0.6×0.9 מ', 0.35 מ' עומק; איור 8).
 
גת C (איור 9). הגת כוללת משטח דריכה מעוגל (לוקוס 106; 3.3×3.5 מ', 0.12 מ' עומק; איור 10) ובור איגום (לוקוס 108; 1.4×1.4 מ', 0.92 מ' עומק; איור 11), המחוברים בתעלה רדודה. במרכז משטח הדריכה נחצב בור רבוע (0.32×0.32 מ', 0.26 מ' עומק) לעיגון מכבש בורג. בור האיגום מטויח בטיח אפור ורצפתו מרוצפת בפסיפס תעשייתי לבן. בדופן הדרומית של הבור נחצבו שלוש מדרגות. בבור האיגום נחצב בור שיקוע רבוע (0.45×0.45 מ', 0.35 מ' עומק), שרוצף גם הוא בפסיפס. ממזרח לבור האיגום נחצבו שני ספלולים (0.2 מ' קוטר, 0.15 מ' עומק; 0.25 מ' קוטר, 0.15 מ' עומק), ששימשו כנראה להעמדת קנקנים. במרחק של כ-1.5 מ' מצפון לגת נחשף בור רבוע חצוב בסלע (0.92×1.10 מ', 0.92 מ' עומק), שבו הונחו כנראה הענבים טרם דריכתם.