השטח הדרומי (איור 2). מתחת לשכבה עבה של אדמת חרסית (כ-1 מ') נחשפו שרידי מבנה נרחב, שהושתת על הסלע. המבנה נבנה בכיוון כללי צפון-מזרח–דרום-מערב והוא כולל קיר מרכזי (W30) שאליו ניגשים מדרום ארבעה קירות (W56 ,W49 ,W43 ,W42). אפשר שקירות אלה הם חלק ממכלול רחב יותר שנמשך לדרום-מערב אך נהרס בעבודות הפיתוח ושרידיו הובחנו בחתכים (להלן). אל קיר 30 ניגש מצפון קיר נוסף (W31). אל קיר 31 ניגש ממערב קיר (W44), והם יוצרים יחד חדר (לוקוס 32), שחלקו המערבי לא נחפר. הממצא בשטח כולל שברי קערות קפריסאיות (איור 3: 1, 2), קערות מאסיה הקטנה (איור 3: 5, 6), פיטס קפריסאי מעוטר בעיטור מסרק (איור 3: 16), קנקנים צפוניים שחורים (איור 3: 17), שבר שולחן משיש (איור 3: 29) וכן שברים של כלי זכוכית (ר' להלן), המתוארכים לתקופה הביזנטית (המאות הו'-הז' לסה"נ).

 
השטח הצפוני. נחשפו שרידים דלים של קירות, הקשורים כנראה לשרידי המבנה שנחשף בשטח הדרומי. בחלק הדרומי של השטח נחשפו שלושה קירות (W48 ,W47 ,W29), התוחמים כנראה חדר מלבני (לוקוסים 25, 45; איור 4) יחד עם קיר 44 מהשטח הדרומי. במרכז החדר נחשפה רצפת אדמה בגוון ורוד. במערבו של השטח נחשף קיר (W55), שכיוונו תואם לכיוון הכללי של המבנה בשטח הדרומי. מצפון לקיר 29 נחשפו שרידים דלים של קיר נוסף (W58). בפינה הצפונית-מערבית של השטח נחשף קטע של תעלת מים (W57; כ-3.5 מ' אורך; איור 5), שנבנתה בציר דרום-מזרח–צפון-מערב. קרקעית התעלה נבנתה באבני גזית שטוחות ושתי דפנותיה נבנו מאבנים מסותתות. בתעלה התגלה שבר של קערה מאסיה הקטנה (איור 3: 7), המתוארכת לתקופה הביזנטית (המאות הה'-הו' לסה"נ). בחפירה התגלה ממצא קרמי המתוארך לתקופה הביזנטית (המאות הו'-הז' לסה"נ), והוא כולל שברי קערות מאסיה הקטנה (איור 3: 8), קערות אפריקאיות (איור 3: 9, 10), קערות מקומיות (איור 3: 12), קדרות בישול (איור 3: 13, 14), קנקנים צפוניים שחורים (איור 3: 20-18), אמפורות (איור 3: 23, 24) ונרות חרס צפוניים מטיפוס בית שאן (איור 3: 28-26).
 
חתך 1-1 (איורים 6, 7). בחלק התחתון של החתך תועד רובד של אדמת חרסית כבדה בגוון חום כהה (לוקוס 22). מעל רובד זה נחשף רובד של עפר שמעורבים בו חרסים (לוקוס 23; כ-0.3 מ' עובי). את שני הרבדים האלה חותך יסוד של קיר (W46), שנבנה בציר צפון-מערב–דרום-מזרח והשתמר לגובה שלושה נדבכים. מעל שני הרבדים והקיר תועד רובד נוסף של עפר בהיר שמעורבות בו אבנים בגדלים שונים (לוקוס 63; כ-0.5 מ' עובי). אפשר שהרובד העליון הוא חלק משלב החורבן של המבנים שעמדו באתר. מן החתך לוקטו חרסים מהתקופה הביזנטית (המאות הו'-הז' לסה"נ), ובהם שברי קערות קפריסאיות (איור 3: 3, 4), קדרת בישול אפריקאית (איור 3: 15) ואמפורה (איור 3: 25).
 
חתך 2-2 (איורים 8, 9). בחלק התחתון של החתך תועד מפלס של אדמת חרסית כבדה בגוון חום כהה (לוקוס 60). מעליו תועדה רצפת פסיפס צבעוני (לוקוס 1), שהושתתה על אדמה אפורה. רצפה 1 ניגשה אל קיר (W50), שנשדד ברובו והשתמר ממנו רק היסוד. מעל רצפה 1 תועדה הצטברות של אדמה ואבנים (לוקוס 28). מעל הצטברות זו תועד מפלס של אדמה אפורה שמעורבות בה אבני גוויל (לוקוס 69; אולי מפולת), בדומה ללוקוס 63 שבחתך 1-1. מעל לוקוס 69 נחשפו פני השטח ועליהם פסולת בת זמננו. מעברו השני של קיר 50 נחשפו שרידים דלים של רצפת פסיפס נוספת (לוקוס 2), הגבוהה מעט מרצפה 1, וכנראה גם היא ניגשה אל קיר 50. מתחת לרצפות ומעליהן לוקט ממצא קרמי המתוארך למאות הו'-הז' לסה"נ וכולל שברי קערה אפריקאית (איור 3: 11) וקנקנים צפוניים שחורים (איור 3: 21, 22). בלוקוס 28 לוקטו שני מטבעות, האחד של יוסטינוס הב' (572/73 לסה"נ) ממטבעת קונסטנטינופול (ר"ע 115149) והשני של מוריקיוס טיבריוס (584/85 לסה"נ) ממטבעת קונסטנטינופול (ר"ע 115148). בתעלת השוד של קיר 50 (לוקוס 35) לוקטו שני פרטי ברונזה מעוטרים, שהיו חלק משרשרת של נברשת (polykandelon; איור 10).
 
חתך 4-4 (איור 11). בתחתית החתך תועדה אדמת חרסית כבדה (לוקוס 66). מעליה תועד מילוי של אדמה חומה בהירה בעובי משתנה (לוקוס 65; 0.4-0.3 מ' עובי). מעל לוקוס 65 תועדה רצפת עפר לבנה (לוקוס 3; כ-4 ס"מ עובי). נראה שרצפה 3 היא המשכה של רצפה (לוקוס 53) שנחשפה ממערב לכאן בשטח הדרומי של החפירה ושרידיה דלים והתגלו על פני השטח. מעל רצפה 3 תועדה אדמה חומה שמעורבות בה אבנים במגוון גדלים (לוקוס 64; כ-0.81 מ' עובי). בחלק העליון של החתך תועדו פני השטח ועליהם פסולת בת זמננו.

 

ממצא הזכוכית

יעל גורין-רוזן
בחפירה התגלו כ-160 שברים של כלי זכוכית, שליש מהם זוהו ותוארכו. רוב הכלים מתוארכים לתקופה הביזנטית, ובעיקר לשלהי התקופה. נחשפו כמה קערות גדולות שלהן שפה רחבה מקופלת פעמיים בגסות, כמה גביעי יין שבסיסם טבעתי וחלול ושבר אחד של גביע יין שגופו נופח לדפוס בדגם צלעות מסובב. כן התגלתה כמות גדולה של נרות קערה, שלהם רגל גלילית מוצקה הצבוטה בחלקה התחתון למעין חרוזים. נרות אלה דומים מאוד בעיצובם ונראה כי הם נעשו בבית מלאכה לזכוכית שפעל ביישוב. עוד נחשף שבר אחד מדו-שפופרת תמרוקים ללא עיטור, הדומה לשפופרות שהתגלו בחפירות באתר. נוסף על אלה התגלו שברים רבים של חלונות זכוכית מהטיפוס המלבני שדופנו עבה יחסית. עם הכלים התגלתה כמות גדולה של פסולת ייצור של כלי זכוכית, הכוללת גושים קטנים של זכוכית גולמית, נטיפות של זכוכית חמה שהתקררו במגוון צורות וכלי זכוכית מעוותים ובהם גם רגל נר שנפגמה בזמן הייצור.
שרידי תעשיית זכוכית התגלו גם בחפירות הקודמות באתר, והם מלמדים בברור על קיומה של תעשייה זו במקום. כל טיפוסי הכלים שנחשפו בחפירה מוכרים מהחפירות הקודמות באתר ומחפירות באתרים אחרים. יש זהות בין ממצא הזכוכית שעלה בחפירה לבין זה שעלה בחפירות אחרות באתר.