להלן תאור האתרים שנסקרו:

מס' האתר נ"צ (רי"ח) תיאור האתר תקופה הממצא
1 133537/563830 תפזורת חרסים (5–10 מ' קוטר) בתוך שקע טבעי בין הדיונות אסלאמית קדומה
2 132864/563802 מוקד בנוי מאבנים וגושי חרס שרופים, עם תפזורת חרסים (12מ' קוטר) כלקוליתית: מחבצה (איור 1:3), קנקן (איור 2:3); ברזל 1: סיר בישול (איור 3:3)
3 135546/563102 תפזורת חרסים (1–5 מ' קוטר) אסלאמית קדומה; עות'מאנית; המנדט הבריטי (כלי עזה שחורים)
4, 5 135669-785/561751-801 תפזורת של נתזי צור וחרסים (100 מ' אורך, 10–15 מ' רוחב) במישור המוגן מרוח על ידי רכס הנישא מצפון לו פליאוליתית; ברזל 1: קנקן (איור 5:3); ביזנטית: קערה מטיפוס LRC (איור 8:3), קנקן (איור 9:3); אסלאמית קדומה: קנקן (איור 10:3); המנדט הבריטי: קנקני עזה שחורים (איור 14:3, 15)
6 136504/562614 תפזורת של שברי כלי חרס (10 מ' קוטר) עות'מאנית; המנדט הבריטי (כלי עזה שחורים)
7 135850/562409 תלוליות חול שנבדקו בעזרת מחפרון; לא נמצאו עתיקות  
8 135615/562330 תפזורת חרסים (15 מ' קוטר) ביזנטית
9 135832/562205 תלוליות חול בגודל אחיד שנבדקו בעזרת מחפרון; לא נמצאו עתיקות  
10 135334/561978 תפזורת של חרסים ונתזי צור (100 מ' קוטר) פליאוליתית; ברזל 2: קדרה (איור 7:3); אסלאמית קדומה; ימי הביניים: קנקן (איור 11:3); המנדט הבריטי
11 135422/561891 המשכו של אתר מס' 10; שברי גוף של כלי נבטי (לא אויר)  
12 135151/562944 תלולית חול שנבדקו בעזרת מחפרון; לא נמצאו עתיקות  
13 134450/563048 אבן רחיים עגולה (רכב; 0.4 מ' קוטר; איור 4)  
14 134329/562652 תפזורת חרסים (15 מ' קוטר; ר' איור 2); להב משוברר מצור (איור 5) פליאוליתית עליונה (התרבות האחמרית); ביזנטית; עות'מאנית
15 133635/562324  תפזורת חרסים (10 מ' קוטר) אסלאמית; עות'מאנית 
 16 133381/563357  תפזורת של נתזי צור וחרסים (10 מ' קוטר) במישור המוגן מרוח בין שני רכסים הנישאים מצפון ומדרום לו  פליאוליתית; רומית–ביזנטית 
 17 133317/563357  תפזורת של חרסים וחלוקים קטנים (15 מ' קוטר)  ברזל 1, 2: סיר בישול (איור 4:3), קדרה (איור 6:3); ביזנטית; ימי הביניים 
 18 133264/562389  שבר של אבן שחיקה מאבן חול קשה (איור 6)   
 19 133040/562795  אבן שחיקה עשויה מצור איאוקני (איור 7)   
 20 133459/560383  תפזורת חרסים (5 מ' קוטר)  ממלוכית: פכים (איור 12:3, 13; מס' 12 עשוי ביד)