נחשף חלק ממבנה איתן (7.5×11.0 מ'; איור 1), שקירותיו (W12–W10) נבנו בקפידה באבני גזית מדולומיט בשיטת ראש ופתין, ללא חומר מלכד (0.63 מ' רוחב; איור 2). המבנה כולל מרחב מרכזי (3.8×10.0 מ') וממזרח לו שני חדרים. קירות המבנה נמשכים אל מחוץ לתחום החפירה. פתח הכניסה אל המרחב המרכזי קבוע בקיר הדרומי של המבנה. זהו פתח רחב (2 מ' רוחב), שנבנה משתי מזוזות גזית ומשתי אבני סף (איור 3). באבני הסף נחצבו פותות לצירי הדלת, ובמערבית שבהן השתמר בסיס הציר. בסף ובמזוזות השתמרו שקעים לנעילת הדלת. צמוד לקיר הדרומי של המבנה נחשפה פינה של מבנה אחר שמשתרע מחוץ לתחום החפירה. מצפון לאבני הסף נחשפו שלושה לוחות אבן גדולים (0.5×0.8 מ'), הנמוכים כדי 0.15 מ' מתחת למפלס הסף. מצפון ללוחות האבן נחשפה מדרגה הנמוכה כדי 0.2 מ' מהלוחות ומרוצפת באבני גוויל; אפשר שזהו תיקון מאוחר. נראה שהרצפה ביתר שטחו של המרחב היתה עשויה מעפר מהודק. בפינה הדרומית-מערבית של המרחב המרכזי נחשף מתקן התחום בקיר מעוגל (לוקוס 108; איור 4). בחפירת המתקן נחשפו חרסים רבים, ובהם שבר נר, שברי כלי זכוכית וסיגי ברזל. בחפירה מצפון לאבני הריצוף נחשפה קרקע בתולה ללא שרידי בנייה קדומים יותר (לוקוס 105). בחלקו הצפוני של המרחב, סמוך לקיר המזרחי (W10), נחשפה מפולת אבנים, רובן אבני נארי. אפשר שאבני הנארי שימשו לבניית חלקם העליון של הקירות. בקיר 10 (14 מ' אורך חשיפה) נקבעו שלושה פתחים (כ-1 מ' רוחב); הצפוני שבהם ניכר בפני השטח בהמשכו של הקיר לצפון. בשני הפתחים הדרומיים נחשפו המזוזות, ובהן נחצבו חורים לבריח (איור 5). מצפון לפתח הצפוני הובחנה בפני השטח גומחה קטנה, ששימשה כנראה לאיחסון (איור 6). ממזרח למרחב המרכזי נחשפו שני חדרים, שהופרדו בקיר (W13); הם נחפרו חלקית. רצפת החדרים עשויה אדמה מהודקת, ועליה התגלו שברי כלי חרס מהתקופה הביזנטית שחלקם רופאו, מטבע, שברי כלי זכוכית, שברי טיח שחלקם מעוטרים ומוט ברונזה. בחפירה בחדר הצפוני מתחת למפלס הרצפה התגלו מעט חרסים מהתקופה הרומית ומטבע.

הממצא על רצפות המבנה מתוארך לתקופה הביזנטית, וכולל שברי כלי חרס, ובהם בעיקר קנקנים, סירי בישול וקדרות, שרידי טיח, שמקורם אינו ברור, מעט אבני פסיפס לבנות, מטבעות, מסמרי ברזל ושברי כלי זכוכית. על סמך הממצא הקרמי מתחת למפלס הרצפה בחדר הצפוני, המתוארך לתקופה הרומית, אין להוציא מכלל אפשרות שהמבנה הוקם כבר בתקופה הרומית. במרחק של כ-8 מ' ממערב לשרידי המבנה הובחן קיר (כ-3 מ' אורך), וקירות נוספים הובחנו בסביבת המבנה, ונראה שאלה הם שרידים מיישוב ששכן באתר.