מערת הקבורה (4.8×6.4 מ'; איור 1) חצובה בסלע גיר רך במדרון הצפוני של גבעה. בעבר נחשפו בסביבה מערות קבורה נוספות (ר' חדשות ארכיאולוגיות צג). פתח הכניסה של המערה נפגע על ידי כלי מכני. המערה כוללת חדר קבורה, ובו שבעה כוכים (0.7×2.0 מ' בממוצע, 1 מ' גובה בממוצע). בדופן המערבית של החדר נחצבו חמישה כוכי קבורה (איור 2). אחד מחמשת הכוכים חצוב גבוה כדי 0.4 מ' מן היתר, ובחלקו הפנימי נחצבה מאספה (1×1 מ'). בדופן הדרומית של החדר נחצבו שני כוכי קבורה. הממצאים מהמערה נשדדו, אך הם התגלו בצו חיפוש בבית השודדים. הממצאים כוללים פכית חרס תמימה (איור 3), סכין מברונזה (איור 4) וכלי זכוכית, ובהם שני בקבוקונים תמימים, שגופם עוטר בארבע מגרעות לחוצות היוצרות חתך דמוי פרח וצווארם הארוך מסתיים בשפה מקופלת פנימה (איור 5: 1, 2), צפחת קטנה תמימה (איור 5: 3), שני בקבוקונים, לאחד גוף גלילי ולשני גוף כדורי (איור 5: 4, 5) ושפה של בקבוק נוסף (איור 5: 6). כלי הזכוכית דומים לכלים שהתגלו בקבר שנחפר בכפר כמא (עתיקות 56: 118-113), שם הם תוארכו למאה הג' לסה"נ ויוחסו לייצור מקומי. הפכית וכלי הזכוכית מתארכים את המערה למאות הב'-הג' לסה"נ.