החפירה נערכה במדרון סמוך למטה משקיפי האו"ם, במרחק של כ-500 מ' ממזרח לפארק אמת המים העליונה. נחפר ריבוע אחד ונחשפו מחצבה ובשטחה בור חצוב (איורים 1, 2). בשטח המחצבה (לוקוס 100) נחשפו דפנות אנכיות חצובות (D ,C ,A) ומשטח (B) בו נחצבה אבן בנייה ואף הוסרה (0.60×0.65 מ'). מדרום לחציבה D נחשף משטח סלע מיושר. נראה כי המחצבה נמשכת למערב אל מחוץ לשטח הריבוע. בצדה המערבי של המחצבה נחשף בור מעוגל חצוב (לוקוס 101; 1.25×1.40 מ' בשפת הבור, כ-0.95 מ' עומק; איור 3). הבור מתרחב כלפי מטה (1.65×1.90 מ' בחלק התחתון), אך הוא לא נחשף עד תחתיתו. הבור חותך את המחצבה, ולכן סביר להניח כי הוא מאוחר לה. בחפירה התגלה מצא קרמי מועט ולא אינדיקטיבי.

באזור נערכו בעבר סקר (קלונר ע', תשס"א, סקר ירושלים, האזור הדרומי, אתרים 24, 77) וכן חפירה ובה נחשפו שרידי מבנה מתקופת הברזל ומהתקופה הרומית הקדומה (ר' חדשות ארכיאולוגיות 120).