נחפרה רצועה צרה (1.0×5.5 מ'; איורים 2, 3) ונחשף ריצוף אבן(לוקוס 200; 0.6×1.0 מ', 0.1 מ' עובי; איור 4) שהונח בחלקו ישירות על סלע האם ובחלקו על מילוי פסולת חציבה ואדמה (לוקוס 260). בחלקו הצפוני ניגש הריצוף לתעלת שוד (לוקוס 100; כ-1.3 מ' רוחב; איור 5). חפירת תשתית הריצוף ותעלת השוד לא העלתה כל ממצא מתארך.

ממפלס הריצוף יורד גרם מדרגות בנוי אבן המסתיים בחדר מבוא צר (לוקוס 250; 0.7×1.5 מ', 1.8 מ' גובה; איור 6). קירות החדר בנויים אבני גוויל ומושתתים על הסלע ותקרתו היא לוחות הריצוף. בחלקו הדרומי של הקיר המערבי נמצא פתח ומעליו חקוקים שני צלבים (0.6×0.7 מ'; איור 7). מדרגה חצובה מוליכה אל חלל מערה (3×3 מ', 1.1 מ' גובה) שנחצבה ברישול בסלע גיר קשה ובתקרתה זוהו תיקונים באבני שדה מלוכדות בטין.
 
על רצפת המערה (לוקוס 300) נמצאו עצמות במצב שימור דל, חלקן בארטיקולציה המעידה על קבורה ראשונית. הנקברים הונחו זה לצד זה בכיוון מזרח–מערב וראשם במערב. הובחנו לפחות עשרה פרטים, מהם שמונה בוגרים ושני ילדים. מבין הבוגרים זוהו שתי נקבות ולפחות שלושה זכרים. גיל אחד מהזכרים 40–50 שנה, גילאי הילדים 2–4, 5–8 שנים.
 
על רצפת המערה (לוקוס 300) ובחדר המבוא (לוקוס 250) נמצאו פזורים שברי כלי חרס ונר תמים האופייניים למחצית השנייה של המאה הו' לסה"נ–תחילת המאה הז' לסה"נ ובהם ספל פשוט ממשפחת FBW (איור 8: 1), אגנים ולהם שפות מדף (איור 8: 2, 3), בסיס פך (איור 8: 4), קנקן 'שק' שמקורו בצפון הארץ (איור 8: 5) ונר תמים גדול (איור 8: 6).
סמוך לפתח הכניסה למערה ומתחת לגל אבני שדה (לוקוס 310) נאספו כלי זכוכית ושברי זכוכית (איורים 9, 10): בקבוקים עם גוף כדורי פחוס וצוואר דמוי משפך (איור 9: 1–4), בקבוקים עם גוף כדורי וצוואר גלילי (איור 9: 5–8) ופכית (איור 9: 9). הבקבוקים עם הצוואר דמוי המשפך דומים זה לזה והוכנו כנראה בבית יוצר אחד. הכלים הוכנו בניפוח חופשי ובניפוח לתבנית; סימן למוט הזגג התגלה רק על הפכית. מכלול כלי הזכוכית מתוארך לסוף התקופה הביזנטית (סוף המאה הו' לסה"נ–תחילת המאה הז' לסה"נ) ודומה לו התגלה בקריפטה סמוכה השייכת לאותו מכלול אדריכלי (Ancient Jerusalem Revealed: 295).