1. דולמן מטיפוס 1ב' (ר' עתיקות 17: 20–58), עם גל אבנים, במצב השתמרות טוב (אתר 20-25/46/1, דולמן 1; נ"צ רי"ח 254911/756721; 5 מ' קוטר; איור 1).
2. דולמן מטיפוס 1ב', עם גל אבנים, במצב השתמרות טוב (אתר 20-25/46/1, דולמן 2; נ"צ רי"ח 254991/756998; 7 מ' קוטר; איור 2).
3. דולמן חתום, עם גל אבנים גדול יחסית (אתר 20-25/56/1, דולמן 1; נ"צ רי"ח 255048/756790; 10 מ' קוטר; איור 3).
4. דולמן הרוס, עם גל אבנים (אתר 20-25/56/1, דולמן 2; נ"צ רי"ח 255047/756833; 7 מ' קוטר; איור 4).
5. דולמן עם שני תאי קבורה מטיפוס 1ב', עם גל אבנים גדול, במצב השתמרות טוב עד טוב מאוד (אתר 20-25/56/1, דולמן 3; נ"צ רי"ח 255045/756878; 10 מ' קוטר; איורים 5–7).
6. דולמן קטן ממדים מטיפוס 1א', ללא גל אבנים, במצב השתמרות טוב (אתר 20-25/56/1, דולמן 4; נ"צ רי"ח 255050/756962; 1 מ' אורך התא; איור 8). 5 מ' ממערב לדולמן נמצא גל אבנים (5 מ' קוטר). ממזרח לדולמן, על משטח אבן, נמצא משחק גומות חצוב הכולל שתי שורות שבכל אחת שבע גומות (איור 9).