נפתחו שני שטחי חפירה, בצפון-מערב (שטח A) ובדרום-מזרח (שטח B).

שטח A. נחשפה גת חצובה שכללה משטח דריכה מרובע (לוקוס 105; 2.4×2.4 מ', 0.5 מ' עומק; איורים 1, 2), תעלה (לוקוס 106) ובור איגום (לוקוס 107). ממזרח לגת נחשפו שני ספלולים (לוקוס 101, 0.85 מ' קוטר; לוקוס 102, 0.5 מ' קוטר; איורים 3, 4).
שטח B. במדרון הגבעה נחשף מבנה עגול בנוי אבני גוויל גדולות ומושתת על סלע האם (לוקוס 110; 6.2 מ' קוטר; איורים 5, 6), ככל הנראה בסיס מגדל, אולי שומרה. בצדיו הדרומי והמזרחי מוקף המבנה בקיר (W112; כ-17 מ' אורך, 0.5–0.6 מ' רוחב; איור 7) שממנו השתמר נדבך אחד של אבני גוויל במגוון גדלים. החלל שנוצר בין קיר 112 לבסיס המגדל (לוקוס 113; כ-1.5 מ' רוחב) מולא באבנים קטנות מעורבות באדמה חומה, אולי לשם תמיכה במבנה.
מדרום-מזרח לקיר 112 נחשפו יסודותיו של מבנה שנחפר רק בחלקו בשל בעיות בטיחות. המבנה בנוי אבני גוויל ומורכב מתאים צפוני (לוקוס 128) ודרומי (לוקוס 129); נראה כי שימש מגדל שדה או מחסה לרועים.
בחפירה נמצאו מעט חרסים שחוקים שלא ניתן לתארכם.