בחפירה לא נחשפו כל שרידי בנייה וממצא כלי החרס מתוארך למגוון תקופות ולא נמצא באתרו. על פני השטח נמצאה אבן יד (5.80×11.04 ס"מ, 3.2 ס"מ עובי; איור 2) עשויה מצור ברקצואידי מתצורת מישאש, המתוארכת לתקופה הפליאוליתית התחתונה. אבן היד עוצבה על נתז גדול באמצעות התזות דו-פניות בבסיס הנתז ובצדו הימני. בצדה השמאלי ניכרות התזות רבות מכיוון הגחון, שנועדו ככל הנראה לעיצוב מחודש שלה. פריט זה מצטרף לקבוצה של אבני יד שנתגלו באזור זה בעבר (ארנסבורג ב' ובר-יוסף ע' 1963. עמק רפאים. מתקופת האבן ד–ה, עמ' 1–17; שלם נ' תרצ"ח. מרבצים פריהיסטוריים חדשים בארץ ישראל. הטבע והארץ כרך ה', חוברת ו' (מס' 1111), עמ' 51:257, 53;Stekelis, M. 1948. Rephaim-Baq'a: A Palaeolithic Station in the Vicinity of Jerusalem. JPOS XXI. Pp. 80–97).