הובחנו שני שלבים: מהשלב הראשון התגלו שני חדרים וגרם מדרגות המוביל לחלל תת-קרקעי שלא נחפר, השייכים לבית חווה ומתקנים שנבנו על מדרגת סלע (איור 2). מהשלב השני התגלה כבשן סיד שהוקם מדרום למבנה.

מבנה חווה. נחשפו שני חדרי אורך (1, 2; איור 3), שקירותיהם (0.8 מ' רוחב) הושתתו בחלקם על גבי מדרגת סלע משופעת ומחוררת וחלקם על גבי מילוי אדמה מפולס ששימש גם רצפת חדרי המבנה. מצפון למבנה התגלה בור אשפה.
מחדר 1 (4.4×6.0 מ') שרדו הקירות הצפוני (W2) והמזרחי (W1) שבקצהו הצפוני נמצא פתח (0.9 מ' רוחב) ובו סף, המוביל לחדר 2. במרכז חזיתו המערבית של הקיר התגלו שתי אבנים ששימשו כפי הנראה בסיס אומנה לקשת קירוי. שאר קירות החדר לא שרדו אך ניתן להבחין במתארם בקצה מדרגת הסלע שבצדו הדרומי (W3) ובצדו המערבי של החדר.
מחדר 2 (2.6×6.0 מ') שרדו שלושה קירות (W4 ,W2 ,W1). הקיר שלא שרד נמצא כנראה בקצה מדרגת הסלע. בחזית הדרומית של קיר 2 התגלה בסיס מלבני בנוי אבנים גדולות ששימש כנראה מסד לגרם מדרגות. במרכז החדר, לצד קיר 1, התגלו שרידים דלים של ריצוף אבנים שטוחות על גבי מילוי אדמה מהודקת, המשולבת ברצפת הסלע.
ממצא כלי החרס על רצפת חדר 1 (לוקוס 108) כלל שברי קנקנים (איור 14:6, 18) ועל רצפת חדר 2 (לוקוסים 107, 125, 126) נמצאו שברי קערות (איור 3:6, 6), קדרות (איור 7:6), סירי בישול (איור 10:6, 12) וקנקנים (איור 16:6, 17, 19) שתוארכו כולם למאות הו'-הז' לסה"נ.
  
גרם מדרגות ובו שש מדרגות, חלקן חצוב בסלע וחלקן בנוי, בצדו הדרומי קיר (W6; איור 4) הוביל ממשטח סלע מדרום לחדר 1, לפתחו של פיר (0.9×3.0 מ', 2.07 מ' עומק) חסום באבן מלבנית שבדופנו הדרומית שקע, כנראה לאבן גולל. גרם המדרגות הוביל כנראה למערת קבורה שלא נחפרה. במילוי גרם המדרגות נמצא שבר קדרה (איור 8:6) מהמאות הו'-הז' לסה"נ.
 
מתקן מדרום למבנה ולגרם המדרגות ובו שני שקעים חצובים שמתארם מלבני (לא תועד בתוכנית). השקע המזרחי (0.56×0.70 מ') מחובר בתעלה צרה למערבי (1.0×1.1 מ') והוא גבוה ועמוק יותר. נראה כי השקעים שימשו מתקן חקלאי כלשהו.
 
בור אשפה לצד קיר 2 של המבנה (לוקוס 118, כ-2 מ' קוטר, כ-1.1 מ' עומק). הבור הוא שקע טבעי בסלע. במילוי שמעל לבור נמצאו שברי כלים שכללו סירי בישול (איור 11:6, 13), קנקן (איור 15:6) ופך (איור 20:6) ובחפירת הבור נמצאו שברי קערות (איור 1:6, 2, 4, 5) וסיר בישול (איור 9:6). הלים מהמילוי ומהבור תוארכו לשלהי התקופה הביזנטית–ראשית התקופה האסלאמית הקדומה (המאות הו'-הז' לסה"נ).
 
כבשן סיד נחצב בסלע מדרום לחדר 2 (2.9 מ' קוטר, 2.3 מ' עומק; איור 5). פתחו במזרח (0.7×0.9 מ'), כיפתו לא שרדה ועל רצפתו התגלתה שכבת סיד עבה (0.97 מ'). את קרבתו לבית החווה ניתן להסביר באבני הבנייה הזמינות שנלקחו מהמבנה לצורך ייצור הסיד במהלך התקופה האומיית. כבשן סיד נוסף נמצא בסביבה הקרובה (ר' חדשות ארכיאולוגיות 120).