החפירה נערכה בשוליים הדרומיים-מזרחיים של אתר כרם מהר"ל על שרידי הכפר הערבי אג'זם שבו שרידי יישוב מן התקופות הרומית והביזנטית.

בין שני בורות טבעיים על פני השטח נחשפה מחצבה (3.0×4.5 מ', 0.3-0.2 מ' עומק) ובה אבן שלא נותקה מהסלע. בחלק הצפוני של השטח נחשפה מחצבה נוספת גדולה יותר
(3×10 מ'), ונמצאו בה חמש אבנים (0.4-0.3 מ'כל אחת) שגם הן לא נותקו מהסלע. סמוך לאבנים נמצאו מעט שברי כלי חרס מהתקופה הביזנטית.
נראה כי זוהי מחצבה עתיקה שפעלה אולי בתקופה הביזנטית.