קיר שדה. הקיר (W1; כ-22 מ' אורך חשיפה; איור 2) שהשתמר לגובה שני נדבכים, בנוי מאבני שדה במגוון גדלים, הישר על גבי הסלע הגבוה. הקיר נמשך צפונה מתחת לערימות של פסולת בנייה מודרנית הפזורה בשטח.

מגדל שדה. המגדל מלבני (3.5 × 6.5 מ'; איורים 3, 4) ובנוי מאבנים מהוקצעות על גבי מחשוף סלע גיר גבוה יחסית. הפן החיצוני של קירותיו נבנה מאבנים מהוקצעות גדולות והפן הפנימי מאבנים מהוקצעות קטנות. על הפן הפנימי של הקירות הדרומי (W5) והמזרחי (W6) שרדה שכבת טיח לבנה דקה.
נראה שבשלב מאוחר נערמו סביב המגדל אבני סיקול רבות. בחפירה פונו כל אבני הסיקול הצמודות לקיר המזרחי, כדי לחשוף את המתאר המקורי של המגדל.
ממזרח למגדל נחשפה חצר תחומה. נראה שרק הקיר הדרומי שלה שרד (W2) והוא בנוי מאבנים מהוקצעות בינוניות וגדולות ומשתלב בקיר הדרומי של המגדל.
צמוד למגדל ממערב נחשף מבנה מעוגל, אולי מחסן. בתיעוד הקודם של מגדל השדה (קוגן-זהבי 2005, איור 8) נראה כל העיגול, שהתמוטט במהלך השנים. סמוך למגדל ממערב נחשף בור איגום מלבני (L102; מידות 0.7 × 1.0 מ', כ-0.3 מ' עומק), שבבסיסו גומה עגולה (כ-0.1 מ' עומק). בסלע שמעל הבור ממזרח, שקע עגול נוסף. נראה שזוהי גת קטנה שמשטח הדריכה שלה היה משטח הסלע שמצפון לבור האיגום. הגת שימשה כנראה את השוהים בשדה להפקת כמות תירוש קטנה.
 
בסביבה נמצאו מגדלי שדה רבים דומים. מקובל לחשוב שמגדלים אלו שימשו בכרם גפנים לאחסון קריר של הענבים והתירוש, לאחסון כלי עבודה ולשהייה של נוטרי הכרם (דר 1982: 174–175). המגדל שתועד בחפירה הנוכחית ממחיש יפה את התיאור המקראי במשל הכרם (ישעיהו ה':1–2): "[...] כרם היה לידידי בקרן בן שמן. ויעזקהו ויסקלהו ויטעהו שרק ויבן מגדל בתוכו וגם יקב חצב בו [...]".
 
נחשפו שרידים של המרחב החקלאי של אחד היישובים הכפריים באזור מודיעין בתקופות הקדומות, שהתקיימו מחקלאות שהותאמה לתנאי האזור. שרידים אלה מספקים מידע הנוסף לחפירות ההצלה הרבות המלוות את פיתוח העיר מודיעין.