חדשות ארכיאולוגיות

חפירות וסקרים בישראל
Israel Antiquities Authority logo
ISSN 1565 - 5334


גיליון 126 לשנת 2014

הרי דימונה

ניר-שמשון פארן ואמיל אלג'ם
28/10/2014
דוח סופי

בחודש ספטמבר 2005 נערכה חפירת הצלה בהרי דימונה (הרשאה מס' 4585-A; נ"צ מרכזי 203950/554650), לקראת הקמת שכונה חדשה בצפונה של דימונה. החפירה, מטעם רשות העתיקות ובמימון משרד הבינוי והשיכון, נוהלה על ידי נ"ש פארן. א' אלג'ם עיבד את ממצא הצור. נחשפו חמישה אתרים מתקופת הברונזה התיכונה 1. 

לדוח המלא ר' קישור להלן.

הדפסה ללא איוריםהדפסה עם איוריםEnglish Version