בחוף הים למרגלות החתך המערבי של יבנה ים הוצא פיטס מטיפוס דוליום ששוקע בשכבת יישוב קדומה (איור 1). סמוך למחצית גובה הכלי הובחנה שכבת אדמה מטויחת, ככל הנראה רצפת מבנה. הכלי נשתמר בשלמותו (1 מ' קוטר, 1.2 מ' גובה; איור 2), יש לו שפה מעובה ושטוחה, הנושאת טביעה של האות M (איור 3), שתי ידיות ועיטור של דגם גלי סרוק בין הידית לשפה. החרס שצבעו חום כתום מעורב בגריסים לבנים קטנים ונצרף היטב. הכלי תוארך לתקופה הביזנטית.
כלים אלו שימשו לאחסון נוזלים ומוצרים יבשים ודומים להם נתגלו בשנים האחרונות בחוף פלמחים ומוצגים במוזיאון פלמחים.