מדרגה חקלאית (נ''צ — רי"ח 1988/5846; 12 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב, 0.6 מ' גובה בשני נדבכים). בחתך שנחפר בתוך המדרגה נמצא שהיא בנויה על מחשוף סלע המשתפל מערבה. הפן המערבי של המדרגה נמצא חשוף ואילו הפן המזרחי שלה היה מכוסה אדמת סחף. לא נמצאו ממצאים ארכיאולוגיים.
 
קיר שדה (נ''צ — רי"ח 1991/5848; כ-200 מ' אורך, 1 מ' רוחב, 0.5 מ' גובה) בנוי מאבנים בינוניות וגדולות (0.6-0.5 מ') ומלוחות אבן גדולים (1 מ' אורך, 0.8 מ' רוחב, 0.2 מ' עובי) שהונחו ניצבים לאורך הפן הצפוני שלו. קיר השדה נבנה על שטח מישורי, ניגשים אליו קירות נוספים המחלקים את השטח לחלקות. תוואי הקיר נוקה לאורך 15 מ'. לא נמצאו ממצאים ארכיאולוגיים.
 
הקיר והמדרגה החקלאית בנויים בפשטות מאבנים מקומיות לא מעובדות והם ככל הנראה חלק מהמכלול החקלאי של האזור.