בכל השטח הנסקר נמצאה כמות גדולה של קרמיקה מהתקופות הרומית, הביזנטית, הצלבנית והממלוכית.