שכבה 3. בשכבת אדמת טרה רוסה על סלע דולומיט נמצאו בריבוע 2 (לוקוס 112) ובריבוע נוסף שברי כלי חרס מתקופת הברונזה התיכונה 2: שפת קנקן (איור 1:3). בריבוע 2 נחשפו שני קירות שנבנו על הסלע מאבני גוויל גדולות ובינוניות: W1 בציר צפון–דרום ו-W2 הניצב לו (איור 2). כמו כן נמצא מטבע מהתקופה הרומית המאוחרת

(375-364 לסה"נ; ר"ע 100242) שחדר לשכבה ללא הקשר סטרטיגרפי.

 
שכבה 2. בשלושת הריבועים נחשף רובד אדמה אפורה ללא אדריכלות שכלל כלי חרס שתוארכו לתקופה הביזנטית: קערה (איור 2:3), קדרה (איור 3:3), צלחת (איור 4:3), קנקנים (איור 10-5:3) ואמפורה (איור 11:3). כמו כן נמצאו שברי כלי זכוכית (ר' להלן) ושני מטבעות: אחד מימי יוסטיניוס הב' (574-573 לסה"נ; ר"ע 100244) ושני המתוארך ל-592-591 לסה"נ (ר"ע 100240). כמו כן נמצאו חפצי מתכת, שמהם ראוי לציון עיטור ברונזה בדמות ציפור (איור 5).
 
שכבה 1. שכבת אדמה כהה עם מוקדי שרפה רבים, כלי חרס: קדרה (איור 1:4) ושבר צלחת מזוגגת (איור 2:4), גושי זכוכית גולמית ושני מטבעות מן התקופה האומיית: אחד ממטבעת דמשק (ר"ע 100241) ושני ממטבעת טבריה (ר"ע 100243). לא נמצאו שרידים אדריכליים למעט קבורה ללא ציון קבר.