נמצאה מערת קבורה חצובה בסלע קרטון רך. נחפר חלקו הדרומי של חדר תת-קרקעי (איור 1) שעל דופנותיו נמצאו שרידי טיח בוץ. החלק הצפוני נמצא מלא בפסולת בניין מודרנית.
בדופן המערבית של החדר נחצבו שני מקמרים ובהם משכבי קבורה. משכב I

(לוקוס 103, 0.6×2.4 מ'; איור 2) היה נקי מממצא; על דופן המקמר נמצאו שרידי טיח אפור וטיח בוץ. משכב II לא נחפר (0.60×1.83 מ'; איור 3).
במילוי על רצפת המערה נמצא חלקו העליון של קנקן 'עזתי' (איור 4). נראה כי המערה נמשכת מזרחה.
בהיעדר ממצא לא ניתן לתארך את המערה ונראה כי נעשה בה שימוש גם בזמנים מודרניים.