מבנה A. בריבועים A ו-D נחשפו שרידי מבנה – חדר מלבני בציר צפון–דרום

(2.25×5.70 מ'). מהחדר שרדו קירות הפינה המערבית (W101 ,W100) שנבנו מאבני גוויל קטנות והשתמרו לגובה של עד שני נדבכים. קירות הפינה המזרחית (W104 ,W103) השתמרו לגובה נדבך אחד ונבנו מאבני גוויל קטנות בשילוב אבנים גדולות מסותתות גס. אחת מאבני קיר 104 היא משקולת של בית בד בשימוש משני (0.53×0.35×0.26 מ'). קיר 103 נמשך צפונה מעבר לפינה עם קיר 104. מדרום למבנה נחשפה מפולת אבני כורכר שהייתה כנראה שייכת למבנה (לוקוס 134).

בין קירות 100 ו-101, במפלס נמוך, נתגלה בור אשפה רדוד (לוקוס 114; 0.86 מ' קוטר, 0.4 מ' עומק) שהכיל אפר, שבר רעף ביזנטי, אבני גוויל קטנות ושברי קנקנים מהתקופה האסלאמית הקדומה.
הממצא הקרמי המתארך את המבנה לתקופה האסלאמית הקדומה כלל קערות מיובאות: LRC (איור 3:2, 4), CRSW (איור 5:2, 6), FBW (איור 7:2–9) וכן קערה ופכים מטיפוס Buff Ware (איור 10:2–15), קדרה וקנקן (איור 16:2, 17). כן נמצאו שבר שפה ושברי גוף של קערות מטיפוס 'קערות חלב קפריסאיות' מתקופת הברונזה המאוחרת שמקורן בקברים מתקופה זו  שנמצאו בסביבה (איור 1:2, 2; חדשות ארכיאולוגיות 118).
 
מבנה B. בריבוע D ובמחיצה שבינו לבין ריבוע B נתגלה מבנה. נחשפו ממנו שני קירות (W132 ,W112) בנויים אבני גוויל ואבנים מסותתות חלקית שכנראה יצרו מדרום פינה שלא השתמרה. אל קיר 132 ניגשת מצפון רצפה (לוקוס 135) בנויה אבני גוויל קטנות (0.1×0.1 מ') ששרידים ממנה נמצאו גם במרכז הפינה הדרומית של המבנה. הממצא הקרמי כלל סיר בישול (איור 18:2), קדרות (איור 19:2, 20), קנקנים (איור 24-21:2) ופך מטיפוס Buff Ware (איור 25:2). כן נמצא מטבע אומיי המתוארך למאה הח' לסה"נ ממטבעת אשקלון (ר"ע 98100). על סמך ממצאים אלו מתוארך המבנה לתקופה האסלאמית הקדומה.

  

טבונים בין מבנים A ו-B

בריבוע B נתגלה טבון (לוקוס 120; 0.51 מ' קוטר, 0.2 מ' עובי דפנות) התחום בצדו הדרומי בקיר (W102; כ-1.30×0.50×0.22 מ') שכיוונו מזרח–מערב. בצפון תוחמת אותו שורה של אבני גוויל קטנות (לוקוס 130). הטבון לא נחפר. במילוי בין הטבון לקיר 102 נמצא שבר שפה של דוליום קפריסאי (איור 26:2).
בחתך הבדיקה המקדימה נתגלה טבון (לוקוס 133; 0.4 מ' קוטר, 2 ס"מ עובי דפנות החרס, 0.25 מ' גובה), כ-0.65 מ' מצפון לטבון 120 ו-0.2-0.1 מ' מתחת לקיר 132. הטבון לא נחפר.
 
ריבוע C. בדופן הדרומית של הריבוע נחשפה שורה של אבני גוויל (לוקוס 122; 0.7×0.1×0.1 מ') בכיוון דרום-מזרח–צפון-מערב, ייתכן חלק מקיר שרובו נמצא בדופן הריבוע. במילוי (לוקוס 109) שניגש לשורת האבנים נמצאו בסיס קנקן וחרסים שחוקים מתקופת הברונזה הקדומה ושברי קנקנים ובהם קנקני עזה (איור 27:2, 28).