שטח הסקר משתפל קלות למערב לכיוון כביש ירושלים-בית לחם, והוא מכוסה ברובו במטע תפוחים עזוב. האדמה בשטח היא רנדזינה אדומה שמעורבים בה חלוקי צור רבים. נראה כי השטח הוכשר למטע בעבר באמצעות כלים מכניים ונערכו בו סיקולי אבנים. תועדו שבעה אתרי סקר (7-1; איור 1). באתרים 1, 2, 3 ו-5 תועדו על פני השטח פזורות גדולות של נתזי צור המתוארכים לתקופה הפליאוליתית התחתונה. זהו צור מקומי שלא עבר הסעה או הרבדה מאוחרת. באתר 2 לוקט גם שבר של קערת בזלת, ובאתר 3 לוקטו מעט חרסים משלהי תקופת הברזל 2 (המאות הז'-הו' לפסה"נ). באתר 4 תועד קטע של אבני שדה שטוחות מסודרות על הקרקע, ואפשר שזהו חלק מהכביש הרומי שחיבר בין ירושלים לבית לחם. באתרים 6 ו-7 תועדו שרידי קירות של מדרגות עיבוד בכיוון צפון–דרום; כיום נטועים עליהם ברושים. יתכן שהשרידים באתר 7 הם חלק מאמת המים העליונה לירושלים.