השרידים יתוארו להלן ממערב למזרח ומצפון לדרום.

מצפון נתחם המבנה בקירות (W10 ,W9) הבנויים אבני גוויל במגוון גדלים ללא חומרי מליטה.
בריבוע A1, מדרום לקיר 10, התגלתה מפולת אבנים (לוקוס 146) שמקורה ככל הנראה בקריסת הקיר. מתחת למפולת ומדרום לה התגלו קירות מקוטעים שהשתמרותם דלה 
(W18 ,W17 ,W2 ,W1 ו-W11; איור 2) ונראה ששימשו קירות מחיצה שהפרידו בין חדרים במבנה. אל קיר 1 ניגשת מדרום רצפת אבני גוויל (לוקוס 107). ממזרח לרצפה זו וממערב לקיר 11 נחשף קטע מרצפת טיח (לוקוס 127) שאינה ניגשת לקיר כל שהוא אך מפלסה תואם את רצפה 107 ונראה כי השתיים שימשו בעת ובעונה אחת.
בריבועים B2 ,B1 נחשף קיר (W3) הניצב לקיר 9 ובו פתח (1 מ' רוחב) המוביל לחדר (לוקוס 120; 4×10 מ'). החדר תחום בקירות מדרום (W5) וממזרח (W4) ואילו בצפון התגלה בדל קיר (W6), אולי קיר מחיצה. קיר 4 בנוי לבני בוץ (0.3×0.6 מ') וממזרח לו נחשפו קטעי קירות נוספים (W8 ,W7) שאינם מתחברים לתוכנית ברורה. מדרום לקיר 8 התגלה טבון (לוקוס 133; 0.9 מ' קוטר, 6 ס"מ גובה; איור 3).
בחלקו הדרומי של השטח נחשף חדר נוסף (לוקוס 143; 3×3 מ'; איור 4), התחום בקירות (W16–W13). ייתכן שקיר 14 הוא המשכו הדרומי של קיר 3. רצפת החדר ניגשת לקירותיו, למעט קיר 16, ועשויה לוחות אבן במגוון גדלים.
ממזרח לחדר זה נחשף קטע קיר (W12), שאינו מתחבר לתוכנית, אולי חלק מחדר נוסף. ממזרח לקיר 12 נחשף חלק ממתקן בנוי 'דבש' ולו רצפת טיח (לוקוס 144; איור 5). על הרצפה נמצא אגן חרס (לוקוס 148) ונראה כי המתקן היה מיועד לנוזלים.
 
כלי החרס שהתגלו במילויים מתחת לרצפות המבנה (לוקוסים 142, 145, 149–151) כוללים קדרת בישול (איור 1:6), מכסה (איור 2:6), קנקני שק (איור 6: 3, 4) וקנקנים כדוריים (איור 6: 5, 6) ותוארכו לסוף התקופה הביזנטית וראשיתהתקופה האומיית. ממצא כלי החרס על רצפות המבנה (לוקוסים 120, 126, 135, 138, 143) עשיר יותר וכולל קערות (איור 7: 1, 2), קדרות (איור 7: 3, 4), סירי בישול (איור 7: 5–9), מכסים (איור 7: 10–12), קנקנים (איור 7: 13, 14), קערה או מכסה (איור 7: 15) ופך (איור 7: 16), המתוארכים לתקופות האומיית והעבאסית (המאות הח'–הט' לסה''נ). במילוי שכיסה את שרידי המבנה (לוקוסים 101, 105, 108) התגלו כלי חרס ובהם קערות (איור 8: 1–3, 7, 8) וסיר בישול (איור 8: 9) המתוארכים בעיקר לסוף התקופה הצלבנית–ראשית התקופה הממלוכית (המאה הי"ג לסה''נ) וכן קערות אחדות (איור 8: 4–6) שמקורן כנראה בשכבות קדומות יותר.
מחפצי המתכת יש לציין משפך ברונזה ליציקת שמן לנרות שהשתמרותו מעולה (איור 9), כמוהו התגלה גם בחפירה קודמת באתר (חדשות ארכיאולוגיות ק: 41, איור 45). כן התגלתה ידית ברונזה (איור 10) השייכת קרוב לוודאי לכלי ברונזה גדול; ידית דומה המתוארכת לתקופה האסלאמית הקדומה התגלתה במצליח (הרשאה מס' 5331-A). התגלה גם סכין ברזל מעוטר בפס ברונזה המפריד בין הלהב לידית (איור 11); סכין דומה מהתקופה האסלאמית הקדומה אך ללא עיטור התגלה בחולות יבנה (חדשות ארכיאולוגיות 118).
מעל קיר 3 (לוקוס 117) נמצא מטבע מהתקופה האומיית (698–750 לסה"נ; מטבעת רמלה; ר"ע 109629). בחפירה נמצאו שני מטבעות נוספים מתקופה זו (ר"ע 109630, 109631).