בפינה הצפונית-מזרחית של הריבוע נחשף סלע טרוורטין הממשיך בתלילות דרומה ומערבה עד לעומק של יותר מ-2.5 מ' מפני השטח. בעומק 2 מ' מפני השטח נמצאו שני קירות מתקן שנבנו מאבני גוויל ושרדו לגובה נדבך אחד, כנראה קבר. שאר הקירות מחוץ לשטח החפירה.
בשטח התחום בקירות, בדופן הדרומית של הריבוע נמצאו כלים רבים המונחים בצפיפות זה לצד זה וזה מעל זה (איור 1).
מכלול הכלים כלל קערות פתוחות עם שפה פשוטה ובסיס טבעת (איור 3-1:2), קערה עמוקה עם זיווי מעוגל ובסיס דיסקוס קעור (איור 4:2), קערות עם זיווי חד ובסיס טבעת (איור 7-5:2), אחת מהן עם שפה צבוטה לארבע פיות (איור 8:2). כן נמצאו כ-20 פכיות דלייה (איור 3). הכלים הרבים מעידים כי המתקן שימש קבר, אך לא נמצאו שרידי שלדים.
בין הקבר לסלע האם נמצאו שברי קערות מזוות, פכיות וקנקנים, כנראה תוצאה של פגיעה בקבר עוד בעבר.

מכלול הכלים שייך כולו לתקופת הברונזה התיכונה 2, ויכול לתארך את השלב הראשון של היישוב בתל הסמוך.