החפירה השתרעה גל גבי מישור חולי (20 מ"ר). נמצאו שרידי פסיפס ומעט חרסים מהתקופות ההלניסטית והרומית המאוחרת. במהלך החפירה התברר שהממצא הארכיאולוגי אינו באתרו וכנראה הובל לאזור בכלים מכניים שעבדו במקום.