1. נ"צ 19189/63570 – ריכוזים של חרסים ופריטי צור אחדים. 
2. נ"צ 19142/63557 – תפזורת פריטי צור. 
3. נ"צ 18735/63531 – ח' אום כלח'ה: אתר המשתרע משני עברי הכביש. בחלקו הצפוני נערכה חפירה ונתגלו שרידים משלהי תקופת הב"ת 2א' (חדשות ארכיאולוגיות 116); בחלקו הדרומי אותרו חרסים מן התקופה הכלקוליתית.
4. נ"צ 18630/63522 – שוליה של ח' אום כלח'ה, במקום שבו חוצה הכביש את השלוחה היורדת לנחל שורק. על פני השטח נמצאו שברי חרס מתקופות הברזל 2 והביזנטית המאוחרת.
5. נ"צ 18281/63263 – תפזורת של חרסים מן התקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה.
6. נ"צ 18232/63171 – תפזורת של שברי צור.
7. נ"צ 18304/63287– תפזורת של שברי צור וחרסים לא מזוהים.