בשטח זה, אשר נסקר בעבר במסגרת הסקר הארכיאולוגי של ישראל, נבדקו מחדש שישה אתרי סקר הנמצאים בקרבת התוואי המתוכנן של מסילת הרכבת (גופנא ר' ואיילון א' תשנ"ח, מפת הרצליה [69], אתרים 1, 7, 24, 32–34). כמו כן אותרו ותועדו ארבעה אתרים ובהם שרידים קדומים שלא היו מוכרים קודם לכן. להלן תיאורם:

1. נ"צ 18447/67869 – פזורת דלה של חרסים לא אינדוקטיביים (1.5 דונם).
2. נ"צ 18483/67772 – שרידי יישוב (כ-1.3 דונם). על פני השטח פזורים חרסים רבים, בעיקר מן התקופה הביזנטית.
3. נ"צ 18483/67775 – ערמות קטנות של אבני בנייה מכורכר בשולי היישוב (אתר סקר מס' 2). בקרבת מקום הוערמה בעבר פסולת בנייה מודרנית.
4. נ"צ 18411/68008 – פזורת דלה של אבני צור, ובהם שלושה כלי צור שאינם ניתנים לתיארוך, וחרסים שחוקים (כ-750 מ"ר).