השטח הנסקר מצוי בתחומי השפלה המערבית הנמוכה המאופיינת בשטחים נרחבים ללא הבדלים טופוגרפיים קיצוניים. בתחום זה נמצאים שטחי עיבוד נרחבים ופוריים, וביניהם גבעות אחדות שעל כמה מהן ניתן למצוא עדויות לפעילות האדם בתקופות הקדומות. מערכת ניקוז הנחלים והערוצים נחלקת בין אלו הזורמים צפונה לעבר נחל האלה, לבין הערוצים הזורמים דרומה לעבר נחל גוברין.

 
תועדו 105 אתרי סקר עם ממצא ובהם שני אתרי יישוב, תחנת אבני מיל על כביש בית גוברין–לוד, שש מערות ממוטטות, שבע גתות, ארבעה כבשני סיד, 22 בוסתנים וכן מדרגות עיבוד חקלאיות, ונראה כי השטח עשיר בשרידים קדומים.