שכבה IV

בפינה הדרומית-מערבית של הריבוע התגלה הפן הדרומי של קטע קיר קצר, בנוי אבני גוויל מסותתות למחצה ומלוכדות בחומר מליטה אפור (W14; איור 2), ועליו שרידי ציפוי מטיט לבן עם שברי חרסים מצולעים וטיח ורדרד-לבן. ממזרח לקיר 14 ובאותו מפלס נחשף ריכוז אבנים (לוקוס 111). הממצא המועט מסביבתו של הקיר (לוקוס 110) כלל קערה (איור 3: 1) המתוארכת לתקופה האסלאמית הקדומה.
לפי סוג הטיח, שברי כלי החרס בציפוי הקיר והממצא הקרמי המועט, ניתן להניח שהקיר שימש משלהי התקופה הביזנטית ועד לתקופה האסלאמית הקדומה (המאות הח'–הט' לסה"נ).
 
שכבה III
בחלק המערבי של הריבוע נחשפה אומנה מלבנית (W13; כ-1.5×1.9 מ'; איור 4) שנבנתה על גבי קיר 14 ולוקוס 111 משכבה IV באבני גוויל בינוניות עם חומר מלכד בהיר ופנים ישרות.
במילוי מדרום לאומנה (לוקוס 108) התגלה ממצא כלי חרס וזכוכית שכלל קערות (איור 3: 2, 3) המתוארכות לימי הביניים (המאות הי"ד–הט"ו לסה"נ). במפלס דומה נמצאו חרסים מתקופה זו גם במילוי במזרח הריבוע (לוקוס 103), בהם קערה (איור 3: 4) וחרסים מזוגגים (איור 5: 1, 2).
אף שלא נתגלו מפלס או רצפה הניגשים אל האומנה ולכן לא ניתן לדעת בוודאות מתי נבנתה, מיקומה הסטרטיגרפי בין שכבות IV ו-II וממצא כלי החרס שהתגלה סמוך לה מאפשרים להציע שנבנתה בימי הביניים.
 
שכבה II
התגלו שתי אומנות או קירות מסיביים דומים זה לזה בבנייתם ובעומק יסודותיהם, בצפון-מערב (W12; מעל 1 מ' עובי) ובדרום-מזרח (W15). יסוד אומנה 12 הרס את חלקה העליון של אומנה 13 משכבה III, ומכאן שנבנתה לאחר שהמבנה משכבה III יצא מכלל שימוש.
לאומנה 12 ניגשת מצפון רצפה (לוקוס 112; כ-3 מ' אורך) הנמשכת מזרחה לאורך דופנו הצפונית של הבור. הרצפה עשויה שתי שכבות של טיט אפור מכוסות בטיח מוחלק היטב (3–5 ס"מ עובי כ"א; איור 6), המייצגות כנראה שני שלבי שימוש. סוג טיח דומה מצפה גם את אומנה 12.
הממצא במילוי שמתחת לרצפה 112 ובין אבני אומנה 15 (לוקוס 102) כלל קערה (איור 3: 5) וחרס מזוגג (5: 3) המתוארכים לתקופה העות'מאנית (המאות הי"ח–הי"ט לסה"נ).
 
שכבה I
התגלה חדר (5.0×5.5 מ' לפחות) תחום בקירות אבן מסיביים ממזרח (W10) ומדרום
(W11). הקירות בנויים בכיוון שונה מזה של קירות שכבה II, ולכן נהרסה הפינה הצפונית-מזרחית של אומנה 12 משכבה II. בקיר המזרחי זוהה פתח ונחשפו המזוזה הדרומית והציר התחתון של הדלת. לחדר רצפת טיח (לוקוס 101) ששרידיה זוהו לאורך כל דופנות הריבוע מלבד בדרום-מערב. רצפה 101 דומה לרצפה 112 משכבה II וגם הטיח המצפה את קירות החדר עשוי מחומר דומה.
לפי הממצא מתחת לרצפה 101 ומעליה, נבנה החדר ושימש בסוף התקופה העות'מאנית (תחילת המאה הכ' לסה"נ).