המפלס שבו התגלו השרידים הוא מפלס אנתרופוגני עשוי משקע לס פריך בצבע חום, שמעורב בו אפר בהיר (0.2–0.6 מ' עובי); העובי המקורי של המפלס אינו ברור כיוון שחלקו העליון הוסר במהלך עבודות באתר. מפלס זה מושתת על גבי שכבה עבה של אדמת לס עשירה בתרכיזי גיר. נחשפה מערכת של בורות רדודים, הפזורים בכל השטח, ומפלס חיים מרוצף חלוקי נחל. הבורות רחבים בחלקם העליון וצרים בבסיסם (1 מ' קוטר ממוצע, 0.5 מ' עומק; איור 1), והם הכילו חלוקי נחל מעובדים, כלי צור וחרסים רבים. בחלק מן הבורות התגלו גם לבנים שרופות דמויות ככרות לחם. במרכז שטח החפירה נחשף מפלס חיים (20 מ"ר, 0.25 מ' עובי), עשוי מחלוקי נחל קטנים ושטוחים, המשתפל לצפון-מערב. מפלס החלוקים מושתת על גבי בור רחב ורדוד (1.5 מ' קוטר הפתח, 0.5 מ' עומק), ובו משקע כהה ופריך, מעט חלוקים, חרסים רבים, אבני גיר מעובדות ומעט צור. על גבי מפלס החיים התגלו שני ריכוזים של אבני שדה גדולות זוויתיות, וייתכן שאלה הם שרידי קירות. ריכוז אבנים אחד התגלה בחלק הדרומי של המפלס והריכוז השני התגלה בחלקו המערבי. הריכוז הדרומי מוארך (כמטר אחד), והוא מורכב משתי שורות אבנים מקבילות. הריכוז השני מעוגל, והוא מורכב מלוחות אבן מוארכים. אפשר שריכוזי האבנים ומפלס החלוקים הם שרידים של מבנה.