ראשיתה של אמת המים במעיין הנובע מאחורי הרהט (איור 1: 1) שנבנה ממערב לכביש בשנות החמישים, ביזמת נשיא המדינה י' בן-צבי. אמת המים (איור 1: 2; כ-1.5 מ' גובה) נמשכת לאורך 25 מ' ומסתיימת בטחנת קמח עתיקה הרוסה (איור 1: 3). דופנות תעלת האמה לא השתמרו בקטע 2, אך ניתן להבחין בתחתיתה על ראש קיר האמה. מבסיס הטחנה יצאה אמת מים ארוכה ומפותלת שהזינה כמה טחנות קמח במדרון היורד ממערב לקיבוץ פרוד לעבר האתר של כפר חנניה. על גבי אמה זו נסלל הכביש לצפת, המשכה ששוקם בתקופת המנדט הבריטי נראה ממזרחו (איור 1: 4), בנוי בטון (0.25 מ' רוחב,

0.3-0.2 מ' גובה) על שרידי קיר האמה הקדומה ומקורה בלוחות בטון המחוברים במלט אל דופנות האמה (איור 2). האמה נמשכת לאורך 36.5 מ' עד למקום שבו נהרסה בעבר מציוד מכני (איורים 1: 5; 3). סמוך לקצה אמת הבטון המנדטורית התגלו שרידי טיח של תחתית האמה הקדומה (כ-2.5 מ' אורך, 0.4 מ' רוחב; איור 1: A; איור 4). האמה שבה ונגלית שוב מדרום לכביש הגישה לקיבוץ פרוד. גושים גדולים מקיר האמה ההרוס היו מונחים בשתי ערמות בשדה ליד המקום שבו האמה נקטעת מצפון לכביש. גושים אלה אפשרו לשחזר את התוואי החסר של האמה. המשך האמה מדרום לכביש מתחיל בגשרון מבטון (איור 1: 6; כ-2.5 מ' אורך) הבנוי מתחת לתוואי הדרך שהוליכה לכפר פראדייה. מדרום לגשרון פונה האמה בזווית לדרום-מזרח וממשיכה בכמה מפלים לאורך כ-300 מ' כדי להתגבר על השיפוע התלול. קיר האמה בקטע זה השתמר היטב ובאחד המפלים גובהו מגיע ליותר מ-3 מ'.