במערב דלתון נתגלו בעבר שרידי יישוב ומתקנים חקלאיים מן התקופות הכלקוליתית והברונזה הקדומה שכללו אף דולמן (איור 17:1), שנסקר על ידי י' סטפנסקי. באתר טיתבה שמדרום זוהו בעבר שרידים מן התקופות הממלוכית והעות'מאנית. מכפר ערבי קטן שהיה במקום עד ימינו שרדו טרסות, מכלאות צאן ושרידי מבנים. כיום משמש השטח למרעה.

נסקרו קירות טרסה (איור 1:1–11, 18) ומכלאות בקר (איור 13:1–15) שתיארוכם אינו ידוע וכן תפזורת צור וחרסים (איור 16:1), רובם מן התקופות הממלוכית והעות'מאנית, שמקורם כנראה ביישוב הסמוך. נקודה 12 היא מגדל שמירה מודרני.
נראה כי השטח שימש לחקלאות בשתי תקופות עיקריות: הכלקוליתית והברונזה הקדומה באתר דלתון והממלוכית–עות'מאנית בח' טיתבה.