נמצאו דולמן סגלגל (מס' 1; כ-8 מ' אורך) ו-11 דולמנים עגולים: שניים קטנים (מס' 29, 72; 2 ו-4 מ' קוטר), חמישה בינוניים (מס' 3, 40, 43, 45, 48; 4.4–9.0 מ' קוטר) וארבעה גדולים (מס' 13, 16, 17, 69; 10–12 מ' קוטר; איור 2). במרכז הדולמנים נראו שרידים של תאי קבורה; בדולמן מס' 69 שרד תאקבורה בנוי (0.5 מ' גובה) ומרוצף באבנים שטוחות; ובדולמן מס' 16, הבנוי אבני שדה גדולות ובינוניות, זוהו שני תאי קבורה לכל הפחות, בנויים מאבנים גדולות. כן נסקרו 11 דולמנים שזיהוים אינו ודאי: אחד מוארך (מס' 59; 4×8 מ') והשאר עגולים (מס' 7, 14, 18, 19, 21, 26, 33, 42, 57, 58; 5.0–7.3 מ' קוטר). במרכז אחד מהם (מס' 18) אפשר להבחין בשרידי בנייה, ובאחר (מס' 57) – באבנים שטוחות. כן אותרו 43 ערמות סיקול: אחת סגלגלה (מס' 11; 6 מ' אורך), שתיים ללא מתאר ברור (מס' 5, 41), 13 מוארכות (מס' 8, 27, 31, 36, 38, 44, 49, 51, 56, 62, 73–75; 6–10 מ' אורך, כ-3 מ' רוחב) והשאר עגולות (מס' 2, 6, 9, 10, 15, 22, 23, 28, 32, 34, 37, 39, 47, 50, 52–55, 60, 61, 63–68, 78; 2–10 מ' קוטר; איור 3).

תועדו תשעה קירות (0.5–1.0 מ' רוחב), רובם בנויים אבני שדה. חלקם שימשו כנראה לתיחום חלקות חקלאיות (מס' 12, 24, 30, 71; 30–50 מ' אורך, עד 0.5 מ' גובה השתמרות; איור 4). אחרים יצרו מתחמים מלבניים ומעוגלים פתוחים (מס' 4 – כ-19×19 מ'; מס' 20 – כ-50 מ' אורך הקיר המקיף; מס' 25 – 6×8 מ'; מס' 46 – 15×50 מ' לכל הפחות; מס' 76 – כ-60 מ' אורך הקיר המקיף); אחד מן המתחמים (מס' 46) נבנה באבני גיר מהוקצעות. כן נסקרו מעין מעבר (מס' 77; 22 מ' אורך, 5 מ' רוחב), שנחצב לאורך המדרון בציר מזרח–מערב; מקבץ של ארבעה ספלולים חצובים בסלע (מס' 70; איור 5) – שלושה זהים בגודלם (0.6 מ' קוטר) ואחד קטן יותר (0.4 מ' קוטר); ומחצבה אחת (מס' 35; 2 מ' אורך).