המערות (איורים 1, 2) מרוחקות כ-20 מ' זו מזו, פתחיהן למזרח; נפתח ריבוע בפתח כל מערה. המערות נחצבו בחציבה גסה, על רצפותיהן הייתה פסולת מודרנית, לא ניתן לשחזר את מידותיהן המלאות. כ-1.5 מ' ממזרח לפתח המערה המערבית נחפרו שרידי קיר מכלאה ששרד לגובה נדבך אחד (W10, כ-3 מ' אורך, 0.3 מ' רוחב, 0.1 מ' גובה). בתוך המכלאה נמצאה שכבת אפר מעורבת בגללי צאן (כ-5 ס"מ עובי).

בור המים (9 מ' עומק; איור 3) נחצב בתוך סלע הקונגלומרט, לידו בריכת איסוף עודפים ותעלה המחברת ביניהם, מצופים בטון מודרני. בתקרת הבור הבנויה בטון נמצא פי הבור, אף הוא בנוי מיציקת בטון ריבועית (1×1 מ', 0.6 מ' גובה) שבמרכזה פתח מרובע (0.5×0.5) מ'. מי הנגר והעודפים הובלו לבריכת איסוף העודפים (2.0×1.5 מ', 0.6 מ' עומק) שמדרום לבור המים בתעלה מקורה. אל קרקעית הבריכה מובילות מדרגות שנבנו בפינה הדרומית-מזרחית שלה. רצפת הבריכה והתעלה בנויות אבני שדה שלוכדו בבטון. לא נמצאו ממצאים ארכיאולוגיים. בור המים עדיין בשימוש מודרני; הבריכה הייתה מכוסה באדמת סחף. 

כ-100 מ' מדרום למערות נמצאה מדרגה חקלאית שהשתמרה לגובה חמישה נדבכים

(13 מ' אורך, 1.2 מ' גובה השתמרות; איור 4), שכיוונה מזרח–מערב, בנויה מאבני גוויל בינוניות וגדולות לא מסותתות.