נחפרו שני ריבועים (B ,A) המרוחקים 200 מ' זה מזה.

 
בריבוע A נמצאו שלוש שכבות. השכבה העליונה היא שכבת מילוי ושפכים שנמצאו בה שברי כלי חרס מעורבים, החל מהתקופה הרומית עד לתקופה הממלוכית. בעומק של כ-0.2 מ' מתחת לפני השטח נמצא שלד של בעל חיים, אולי מבור מאוחר שחדר אל תוך השכבה העליונה. מתחת לשכבה העליונה נמצאה שכבת מפולת אבנים גדולות, התחומה בקירות W5 ,W4 (לוקוס 107; איור 1). רוב המפולת היא כנראה של קירות השכבה התחתונה. נתגלה בה משקוף אבן מעוטר בעיטור צמחי (איור 2) וכן שברי כלי חרס רבים.
 
השרידים העיקריים נחשפו בשכבה השלישית, התחתונה תחת שכבת המפולת והם של בית בד מן התקופה הביזנטית התחום בין קירות 4 בצפון ו-5 במערב. קיר (W3) גבוה מקיר 4, אינו ניגש אליו, כיוונו שונה וייתכן כי כלל לא שייך לשכבה זו ואולי אף מאוחר לה. גם טכניקת הבנייה באבני גוויל שביניהם חומר מליטה שונה מזו של קיר 4. במילויים בצד קיר 3 נמצאו שברי כלי חרס מהתקופה העות'מאנית.  
בית הבד כולל שתי בתולות ובור איגום ביניהן (לוקוס B112; איור 3). הקירות ואבני הבתולות (1.8 מ' גובה; איור 4) הושתתו על רצפת הסלע הטבעי (לוקוס A112). על הפן הפנימי, בחלק העליון של אבן הבתולה המערבית הקרובה לקיר 5 נחצבה גומחה עגולה קטנה (0.1 מ' קוטר), שאליה הוכנסה קורת העץ. גומחה דומה נמצאה גם על אבן הבתולה השנייה, אך רק חציה שרד. בתחתית בור האיגום (1.1 מ' עומק) נמצא ספלול קטן (0.1 מ' עומק) ובתוכו נמצאו חרסים מן התקופה הביזנטית. מעל לרצפת הסלע הייתה שכבה דקה של קרקע חומה (לוקוס 108), ונמצאו בה חרסים, רובם מן התקופה הביזנטית, הדומים לאלה שנמצאו בספלול.
 
רוב ממצא כלי החרס הוא מן התקופה הביזנטית המאוחרת (סוף המאה הו'-תחילת המאה הז' לסה"נ), מרבית החרסים המתועדים הם מהמפולת (לוקוס 107) וכללו קערות (איור 1:5–5), קדרות (איור 6:5–8), סירי בישול (איור 9:5, 10) וקנקנים (איור 11:5–18). גם החרסים הקשורים לשכבה התחתונה, לבית הבד, הם בני תקופה זו וכללו קנקנים (איור 19:5–21). בשכבה העליונה נמצאו מעט כלי חרס מן התקופות הביזנטית: קערה (איור 10:5) והעות'מאנית: קערה מזוגגת (איור 1:6), קנקן עזתי אפור (איור 2:6) ומקטרת (איור 3:6). כן נמצאו שלושה מסמרי ברזל, שניים מלוקוס 107 ואחד מפני השטח.
 
בריבוע B ממזרח לריבוע  Aתועדו שרידים דלים של שני קירות שלא ניתן לתארכם במדויק.