לגת החצובה בסלע גיר, משטח דריכה רבוע (לוקוס 11; 3.6×3.6 מ', 0.2 מ' עומק). במרכז משטח הדריכה נחצב בור מלבני לאבן הסחיטה שנמצאה הפוכה מעל הבור. בקצה המזרחי של משטח הדריכה חצוב בור איגום מלבני (לוקוס 12; 2.0×0.9מ', 1.35 מ' עומק) שעל דופנותיו נותרו שרידי טיח.

בקצה הדרומי של משטח הדריכה נחצב משטח דריכה משני עם תעלה קטנה המובילה אל משטח הדריכה הראשי. מעל משטח הדריכה נמצא בסיס מתקן סחיטה עשוי מאבן בזלת מעוגלת (כ-0.8 מ' קוטר) שבמרכזו חציבה מרובעת (0.25 מ' אורך) לאחזקת קורת העץ. בצדה השני של האבן נעשה ניסיון לחצוב חור שחציבתו הופסקה.
מעל משטח הדריכה נאספו שבר של נר המעוטר בתבליט דמוי אדרה (איור 1:2) ושבר קנקן שחור (איור 2:2) המתוארכים למאה הז' לסה"נ.
 
בקצה המזרחי של הגת נמצאו שלושה מוקדי חציבה עתיקים (0.5–0.8 מ' גודל האבנים החצובות, 0.3 מ' עובי האבן).