נסקרו שבעה אתרים:

אתר 1. קיר שדה בנוי שתי שורות של אבנים בינוניות.
אתר 2. מערה חצובה במעלה המדרון המזרחי שצורת פתחה חצי עיגול (איור 2).
אתר 3. מבנה בן זמננו בנוי מאבני גוויל (איור 3).
אתר 4. קיר של מבנה מלבני מבצבץ מעל פני הקרקע.
אתר 5. חציבה ישרה בסלע (כ-3 מ' אורך).
אתר 6. מדרגה חקלאית בנויה אבני גוויל בינוניות על גבי נדבך בנוי אבנים גדולות, כנראה קיר קדום (1.0–1.5 מ' גובה ההשתמרות; איור 4).
אתר 7. גת חצובה במדרגת סלע. לגת משטח דריכה שפינותיו מעוגלות ובדופנו הצפונית נקב המוליך לבור איגום מלבני. במחצית הגובה של קיר מדרגת הסלע חצובה גומה רבועה (כ-1.5 מ' גובה; איור 5), אולי עדות לפעילות נוספת של עיבוד תוצרת חקלאית.