שטח החפירה (75 מ"ר; איור 2) מרוחק כ-20 מ' מדרום לחפירות של גופנא ואיילון. בכל השטח התגלו אבני כורכר קטנות ובינוניות הפזורות במפלס אחיד (לוקוסים 101, 103, 104, 109, 112; איורים 3–6). מתחת למפלס האבנים נחשף חול כורכר של הגבעה (לוקוסים 107, 108, 111; איור 7). בין האבנים התגלו מעט חרסים מתקופת הברזל 2, ובהם קדרה (איור 8: 1), סיר בישול (איור 8: 2) וקנקן (איור 8: 3), המתוארכים למאה הט' לפסה"נ. אפשר שאבנים אלה הן שרידי משטח, שנבנה מסביב לאזור הפולחני מתקופת הברונזה הביניימית שנחשף בעבר בקרבת מקום. ייתכן שלאחר עזיבת האתר בתקופת הברונזה הביניימית, המשיך האתר לשמש לכינוס של אוכלוסייה שהתגוררה ביישובים קטנים בקרבת מקום.