מבנה (2). אותרו שרידי מבנה סגלגל (2.5–3.5 מ' קוטר; איור 2), שנבנה באבנים גדולות מסותתות גס. בתוך המבנה הובחן שקע באדמה. על פי צורת המבנה נראה כי היה זה שומרה או מכלאה.

 
מתקנים חצובים (1, 3, 4, 5, 7). מתקן 1 כולל משטח מרכזי סגלגל (0.8–1.0 מ' קוטר) שממנו מוליכות שתי תעלות קצרות אל שני בורות איגום, אחד מצפון למשטח (0.4 מ' קוטר, 0.3 מ' עומק עד למילוי; איור 3) ושני מדרום למשטח (0.2 מ' קוטר, 0.2 מ' עומק עד למילוי). צמוד לבור האיגום הצפוני חצוב ספלול קטן (0.1 מ' קוטר, 5 ס"מ עומק), ובקרבת מקום מצפון-מערב חצוב ספלול גדול (0.47 מ' קוטר, 0.24 מ' עומק עד למילוי). אל בור האיגום הדרומי מוליכה תעלה נוספת ממזרח. מדרום לבור האיגום הדרומי הובחנו אגן רדוד דמוי חצי עיגול (0.45×0.80 מ', 0.2 מ' עומק) ואגן נוסף (0.40×0.45 מ', 0.1 מ' עומק). מתקן 3 הוא אגן מעוגל (0.8 מ' קוטר). מתקן 4 הוא אגן (0.35 מ' קוטר), שצד אחד שלו מעוגל ובדופנו המערבית נחצב נקב לניקוז נוזלים. מתקן 5 הוא אגן מעוגל גדול
(1.7 מ' קוטר; איור 4), המלא כמעט עד שפתו באדמה. מתקן 7 כולל משטח אבן מוארך, לא סימטרי, וצמוד אליו ספלול (0.4–0.5 מ' קוטר, 0.15 מ' עומק; איור 5); נראה כי המשטח ניקז נוזלים לספלול. ליד המתקן תועד ספלול נוסף. במרחק של כ-3 מ' מצפון-מזרח למתקן הובחנה גומחה חצובה קטנה (0.15 מ' קוטר, כ-0.15 מ' עומק).
 
ספלולים (8, 14). אתר 8 כולל שבעה ספלולים חצובים במחשופי סלע (0.1 מ' קוטר בממוצע). אתר 14 כולל מספר רב של ספלולים חצובים במגוון גדלים.
 
קירות של מדרגות עיבוד (6, 11, 13). תועדו שלושה קירות, שנבנו בכיוון מזרח–מערב. קירות 6 ו-11 (כ-10 מ' אורך כל אחד) נבנו משורה אחת של אבני גוויל גדולות, ואילו קיר 13 (כ-150 מ' אורך, כ-2 מ' רוחב) נבנה משתי שורות של אבנים מהוקצעות בינוניות ובתווך מילוי של אבני גוויל קטנות.
 
ערמות של אבנים מסוקלות (9, 10, 12). נסקרו שלוש ערמות אבנים (2.5–5.0 מ' קוטר), כולן תחומות בקיר מעוגל שנבנה באבני גוויל גדולות.