עם הסרת פני השטח נחשפו ראשי קירות בנויים אבני גוויל קטנות ובינוניות

(W118 ,W104 ,W103; איור 1) היוצרים שני חדרים, אחד מצפון לקיר 104 (L115) ושני מדרום לו (L106). קיר 118, שניגש לפינת קירות 103 ו-104, מאוחר להם אך שייך לאותו מבנה (איור 2). בשני החדרים נמצאה שכבה של אדמה קשה בצבע חום כהה ואבנים קטנות, שאל תוכה נבנו שני הנדבכים התחתונים של הקירות. בשכבה לא נמצאו שברי כלי חרס באתרם, ולכן ייתכן שזו הצטברות של סחף.

בשכבה שמתחת לה (L114) נמצאו שברי כלי חרס ובהם קערה (איור 3: 1) המתוארכת לתקופה הרומית הקדומה, וקערה (איור 3: 2) וסיר בישול מטיפוס כפר חנניה A3 (איור 3: 3) המתוארכים לתקופה הרומית המאוחרת. בחדר 106 נחשף סלע האם.
בפינה הדרומית-מערבית של השטח נחפר בור בדיקה (L101 ;כ-2×2 מ', כ-0.8 מ' עומק) ונמצאו שברי כלי חרס שתוארכו לתקופה הרומית הקדומה ובהם קערה (איור 3: 4).