בסקר אותרו מערות, מבני שדה, תשתית חקלאית הכוללת מכלאות, טרסות, גדרות, ערמות סיקול ובורות מים, וכן ריכוזים של פריטי צור.

 
מערות (3). התגלו מערות טבעיות שהורחבו למגוון מטרות. בשתיים מן המערות זוהו סימני חציבה ופיח על התקרות. קשה לקבוע את ייעודן ואת זמן התקנתן של המערות, אך סביר להניח שבשלב מסוים שימשו למגורים, אחסון או להרבצת צאן. במערה אחת (נ"צ 227748/748853; כ-100–150 מ"ר) זוהה פתח סגלגל (2.5 מ' גובה, 2 מ' רוחב) שעליו נוספה בנייה בת ימינו. בתקרת המערה (מעל 2 מ' גובה) זוהה פתח חצוב רבוע, שגם מעליו בנייה בת ימינו. על דופנות המערה סימני חציבה המעידים על הרחבתה ושתי גומחות קטנות עם סימני פיח להצבת כלי מאור.
 
מבני שדה (8). במורד הדרומי של השלוחה המזרחית, במקום שבו היא גולשת בתלילות אל נחל יודפת, בנקודת תצפית מעולה אל הר עצמון, אותר בסיס של מגדל שדה (שומרה?) השולט היטב על נחל יודפת (נ"צ 227546/748197). מתארו רבוע–מלבני (4.0×4.7 מ') והוא בנוי איתן מאבני שדה גדולות שהושתתו על הסלע. צלעותיו הצפונית, הדרומית והמזרחית השתמרו לגובה 3–4 נדבכים. לא אותר ממצא מתארך בסביבתו. המבנה שאינו קשור לסביבה החקלאית שתיעדנו ומיקומו הטופוגרפי מעלים אפשרות שזהו מבנה צבאי ששימש חלק ממערך ההגנה האזורי של יודפת. קו המדרון התלול טרם נסקר במלואו וייתכן שבהמשך הסקר יתגלו מבנים דומים.
מבנה שדה נוסף, בנוי אבני שדה (מעל 1 מ' אורך), על גב השלוחה המערבית (נ"צ 226983/748540), שבנייתו איתנה והשתמרותו טובה, תועד בעבר (אביעם 2005: 205, איור 169). כ-150 מ' ממזרח לו, על גב השלוחה המערבית, תועדו ארבעה מסדים רבועים (כ-4×4 מ') סמוכים זה לזה כדי עשרות מטרים (איור 3), החולשים על גב השלוחה שממערב להם, אל עבר שטח מישורי יחסית שבו ניכרים שרידים של פעילות חקלאית. המבנים בנויים אבני שדה בינוניות בבנייה יבשה והשתמרו לגובה של עד שלושה–ארבעה נדבכים. טיבם לא ברור וצפיפותם מעלה שאלות בנוגע לייעודם (שומרות? מחסנים? ערמות סיקול?). ייתכן כי הותקנו בזמנים שונים ואין ביניהם קשר כרונולוגי. בין האבנים נמצאו מעט שברי כלי חרס מתקופות הברונזה המאוחרת או הברזל (3), מן התקופה הרומית–הביזנטית (עיקר הממצא), מימי הביניים ומימינו.
 
מכלאות קטורות (8). המכלאות קטנות (לרוב פחות מ-100 מ"ר), צורתן סגלגלה או מלבנית, והן בנויות מאבני שדה גדולות–בינוניות וביניהן מילוי של אבנים קטנות; לעתים אחת מדופנותיהן נשענת על מחשוף סלע. סביר ששימשו לצאן משום שבנייתן אינה אופיינית למכלאות בקר, המצריכות גדרות מסיביות יותר. בשל השתמרותן הטובה לגובה נדבכים אחדים ומתארן ההיקפי הברור, נראה שהן הותקנו או שימשו גם בעת האחרונה.
 
טרסות, גדרות וערמות סיקול (76). על גב השלוחה המערבית ובמורדותיה אותרו עשרות בדלי טרסות ותחומי חלקות ונמצאו שברי כלי חרס מן התקופות הרומית המאוחרת–הביזנטית והאסלאמית המאוחרת–עות'מאנית. במפנה המזרחי הטרשי של השלוחה, המתאפיין בזקיפי סלע קרסטיים, זוהו בדלי קירות טרסה שחלקם ניצבים לגובה נדבכים אחדים. 
בגב השלוחה המזרחית זוהו עשרות מקטעי גדרות חלקה וכרם זיתים תחום בגדרת אבן. בחלק הדרומי של השלוחה, מעט לפני המורד התלול הגולש אל נחל יודפת, התגלו טרסות רבות, ערמות סיקול ובור מים אחד (נ"צ 227568/748054).
מערכת ענפה אותרה גם בקערים הקטנים שבראשי הוואדיות החוצצים בין השלוחות (איור 4). בכמה מקומות נתחמה מערכת של טרסות אחדות בגדרות חלקה היקפיות. הטרסות והגדרות החקלאיות תועדו במגוון רמות השתמרות, חלקן נמצאו ממוטטות וסחופות וחלקן ניצבו על תילן לגובה נדבכים אחדים.
ערמות סיקול שחלקן סחופות זוהו בעיקר על גב השלוחות. בסידור הערמות לא זוהתה עקביות העשויה להצביע על התארגנות חקלאית משותפת.
 
בורות מים (9). בורות המים אותרו בזיקה למרחב החקלאי. במורד השלוחה המזרחית, על תצורת סלע גיר המשתפל לוואדי במערב, זוהה ריכוז צפוף יחסית של בורות מים (0.6–0.7 מ' קוטר הפתח, 3.2–4.7 מ' עומק לפחות). בשני בורות זוהו גומחות חצובות בחלק העליון של הפתח שאולי שימשו לקיבוע מתקן דלייה. סמוך לאחד הבורות (נ"צ 227704/748787) זוהתה שוקת שבורה עשויה אבן גיר. בכמה מקומות הובחנו תעלות הולכה קטנות שנחצבו בסלע ושימשו לניתוב מי הנגר אל הבור.
בתחתיתם של שני בורות זוהו מים (כ-0.5 מ' עומק; תועד ביוני–יולי 2007) ולכן ייתכן שאלו בארות. בקרבת אחד מהם (נ"צ 227795/748876), כמה עשרות מטרים, תועדה מערה שבה גדלה תאנה שאולי ניזונה ממים אלו בתת-הקרקע.
סמוך לאחד הבורות (נ"צ 227568/748054) זוהתה פסולת חציבה המעידה על כרייתו לאחרונה. הטיח שעל דופנות הבורות נראה חדש ואינו עבה ובכמה מקומות החריצים שהותירו החבלים בעת דליית המים אינם עמוקים. על פתחם של כמה בורות זוהה דיפון אבן מחוזק במלט, המורה על המשך השימוש בהם עד לעת האחרונה. לפיכך ייתכן שהבורות אינם קדומים, או ששימשו פרק זמן קצר יחסית.
רוב הבורות היו פתוחים, למעט אחד (כ-1 מ' קוטר הפתח, 0.55 מ' עומק לפחות) שנמצא סתום בסחף כמעט עד לפתחו, ללא שכבת טיח, ולפיכך זיהויו כבור מים אינו וודאי. הוא נחצב על משטח סלע בגב השלוחה המערבית, בלב תחום חקלאי של טרסות, תחומי חלקות וערמות סיקול (נ"צ 227031/748640).
 
ריכוז פריטי צור (3). שניים מהריכוזים סמוכים זה לזה, אחד בקער אוצר סחף, טרם העמקתו לוואדי (נ"צ 227677/748870) והשני (נ"צ 227807/748912) מצפון-מזרח לו, במעלה הוואדי, באזור שבו החורש סבוך מאוד. בהתחשב בנתונים הטופוגרפיים, ייתכן שמיקום הפריטים אינו משקף הרבדה ראשונית. הריכוז השלישי (נ"צ 227807/748599) נמצא על גב השלוחה המזרחית, בתחום כרם הזיתים, וממנו יוזכר להב מגל משוברר שעליו ברק שימוש, כנראה מן התקופה הכלקוליתית, שהתגלה בחלק הדרומי של הכרם (איור 5). הממצא מועט ולא אינדיקטיבי ולכן אין אפשרות לתארך את הפריטים או לעמוד על סוג האתרים. כמו כן הקשתה תכסית הסירה הקוצנית על ההתחקות המדויקת אחר תחום פיזור הממצאים.
במתלול הדרומי של השלוחה המערבית (נ"צ 227269/748127) נמצא מחשוף סלע גיר ובו מרבץ צור הדומה בצבעו ובמרקמו לצור שנמצא בריכוזי הפריטים, ואפשר שזהו מקור חומר הגלם.