החפירה ברוגם גנים התמקדה השנה בשטח מערה 2 (חדשות ארכיאולוגיות 133-130:113) ובשטחים שמחוץ למערה ובקרבתה. המערה גדולה מאוד (יותר מ-70 מ"ר), רובה מקורה וחלקה ממוטט. בחלק הפנימי המקורה נמשכה חפירת חתך עד רצפת הסלע. עיקר הממצא הארכיאולוגי היה מן התקופה האסלאמית הקדומה ואולי אף מעט לפני כן. חלקה החיצוני הממוטט של המערה זוהה בבירור לראשונה בעונה זו וכלל פתח מלבני חצוב בדופן המזרחית (איורים 1, 2). זמנם של שברי כלי חרס רבים ממפולת המערה הוא שלהי תקופת הברזל והתקופה הפרסית, ואפשר שזהו זמן החציבה שלה. בעונה קודמת (רישיון מס' 39/2006-G) נמצא על רצפת המערה סיר בישול משלהי תקופת הברזל. הקשרי החפירה היו לא חתומים וכללו חומר קרמי מעורב, וטיפוסי הכלים נמצאו כבר בעבר באתר; לפיכך כל הקרמיקה נקראה בשטח ונקברה באתר.

 

בחפירה בנחל היובל נחשפו משטחי סלע חצובים (איור 3) השייכים כנראה למערכות חקלאיות, למחצבות (איור 4), ואולי אף לדרך. עיקר העניין היה במה שנראה כגרם מדרגות (איור 5) שאליו מוביל שביל התחום בקיר תמך נמוך. ליד הגרם היו ספלולים חצובים ששימושם אינו ברור. בקרבת מקום, על המדרון המזרחי של הנחל, אפשר להבחין במתקנים חקלאיים, בערימות סיקול ובפתחי מערות. זמנם של כל אלה אינו ברור; ממצא החרסים היה דל ושחוק.