במזרחו של שטח החפירה נחשפה פינה של מבנה איתן, שקירותיו רחבים (W103 ,W101; רוחב מרבי 1.1 מ'; איור 3). הם נבנו משתי שורות של אבני גוויל גדולות ובינוניות, ובתווך אבני גוויל קטנות, והשתמרו לגובה של נדבך אחד. אל הקירות ניגשת רצפה של גיר כתוש (L104). מתחת לרצפה ומעליה התגלה ממצא קרמי, הכולל קערות (איור 1:4–4) וקנקנים (5:4, 6), המתוארכים לתקופה הברונזה התיכונה 2ב'. במערבו של שטח החפירה נחשף בור חצוב בסלע (L200; איור 5), שתקרתו קרסה. בחפירת חתך בבור באמצעות מחפרון (3 מ' עומק) נחשפה אדמה חומה, שמעורבות בה אבני גוויל גדולות ובינוניות. הבור לא נחפר בשלמותו. נראה כי השרידים בחפירה קשורים לשרידי הבנייה מתקופת הברונזה התיכונה 2ב' שנחשפו בעבר בחפירות במקום.