בחפירה (25 מ"ר; איור 2) נחשפו שני קירות מקבילים (W107 ,W105), שנבנו בכיוון מזרח–מערב באבני גוויל; הם מרוחקים כשלושה מטרים זה מזה. הקירות נמצאו קבורים בתוך שכבה עבה (כ-1 מ' עובי) של מפולת אבני גוויל במגוון מידות, המעידה על בנייה מסיבית בקרבתם.

נמצאו שברי כלי חרס מן התקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה, הכוללים שברי קדרה עמוקה (איור 1:3), סירי בישול ומכסים (איור 2:3), קנקני שק (איור 3:3), קנקני עזה (איור 4:3), כלי אנטיליה (איור 5:3) וצפחת (איור 6:3).